Projekt - Demonstrationsprojekt om anvendelse af varmepumper eller andre VE-baserede opvarmningsformer - Konference for demonstrationsprojekter om varmepumper

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Billedet viser en person, som holder et foredrag for en fyldt konferencesal

Projekt - Demonstrationsprojekt om anvendelse af varmepumper eller andre VE-baserede opvarmningsformer - Konference for demonstrationsprojekter om varmepumper

Varmepumper udgør en vigtig teknologi, når energiforsyningen i Danmark skal konverteres fra fossile brændsler til vedvarende energi. Energistyrelsen har støttet to separate demonstrationsprojekter, som blandt andet skal bidrage med at rykke grænserne for, hvornår forbrugerne finder det attraktivt at konvertere opvarmningsform fra olie- og naturgasfyr til varmepumper.

Begge demonstrationsprojekter afsluttes ved en konference den 21. januar 2016, hvor projekternes resultater og anbefalinger præsenteres.

Det ene af demonstrationsprojekterne har fokus på udviklingen af nye forretningsmodeller for varmepumper. Fem separate forretningsmodeller for salg af varme fra individuelle varmepumper er blevet afprøvet, og der er gennemført fire tværgående analyser i relation til den grønne omstilling. Konferencen byder på en gennemgang af forretningsmodeller og brugerundersøgelse samt resultater af den privat- og samfundsøkonomiske analyse.

Projektet er udført af et konsortium bestående af Insero Energy (projektleder), Brædstrup Fjernvarme, OK Energi, EXERGI Partners, Niras og EA Energianalyse.

Det andet demonstrationsprojekt omhandler anvendelsen af varmepumper eller andre VE-baserede opvarmningsformer, og der er gennemført demonstrationsprojekter af gashybridvarmepumper samt lavtemperatur fjernvarme og varmepumper. Herudover har man set på koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg.

Projektet er udført af Teknologisk Institut (projektleder) sammen med SWECO.

Målgruppe
Målgruppen for demonstrationsprojekterne er energiselskaber, offentlige myndigheder, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og andre interessenter, som beskæftiger sig med VE-baserede opvarmningsformer og nye forretningsmodeller.

Tid og sted
Konferencen afholdes den 21. januar 2016 kl. 9.00 – 15.30 hos Dansk Fjernvarme, Merkurvej 7, 6000 Kolding.

Tilmelding - gratis deltagelse
Tilmelding er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle princippet.
Tilmelding senest den 15. januar 2016 til Mads Lyngby Petersen på malp@insero.com eller Jannie Guldmann Würtz på jgw@teknologisk.dk.

Program

09.00          Registrering, morgenkaffe og rundstykker

09.30          Velkomst v. Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

09.35          Baggrund for demonstrationsprojekterne v. Henrik Andersen, Energistyrelsen

09.50          Nye forretningsmodeller med varmepumper v. Mads L. Petersen, Insero Energy

10.10          Brugerundersøgelse v. Mikael Hallstrøm Eriksen, Niras

10.30          Kaffepause

10.50          Analyse af samspil til energisystemet v. Anders Wiuff Kofoed, Ea Energianalyse

11.10          Paneldebat - Energistyrelsen, Dansk Fjernvarme, Det Økologiske Råd, OK Energi, EXERGI m.fl.

12.00          Frokost

12.45          Introduktion til demonstrationsprojekter v. Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut

12.55          Demonstrationsprojekt for gashybridvarmepumper v. Emil Jacobsen, Teknologisk Institut
                   og Karsten Frederiksen, Dansk Gasteknisk Center

13.20          Lavtemperatur fjernvarme og varmepumper v. Johnny Iversen, SWECO

13.45          Kaffepause

14.05          Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg
                   v. Svenn Hansen, Teknologisk Institut

14.30          Analyse af de tiltag der er foretaget på varmepumpeområdet v. Pia Rasmussen, SWECO

14.55          Paneldebat

15.25          Afrunding v. Kim Behnke, Dansk Fjernvarme