Projekt - FlotFood - fra procesvand til fødevarer

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Projekt - FlotFood - fra procesvand til fødevarer

Projektstart januar 2017. Projektafslutning august 2020.

Nye ressourcer
Igennem de senere år har der været et stigende fokus på udnyttelse af spild- og restprodukter. Der findes flere eksempler på virksomheder, som i dag udnytter spild- og restprodukter til nye produkter og derved opnår en betydelig merindtægt.

Vandige processtrømme udnyttes dog stadig ikke, idet potentielle højværdikomponenter i mange tilfælde forekommer i meget lave koncentrationer, hvilket vanskeliggør en rentabel produktion/udvinding og således udgør en væsentlig markedsbarriere.

Flotationsanlæg, som er en billig og robust vandbehandlingsteknologi, er på nuværende tidspunkt installeret ved mange producenter i fødevarebranchen.

Flotationsanlæg anvender små bobler til flotation af fedt, protein mv. Hensigten med at installere et flotationsanlæg er at fjerne organisk materiale fra spildevandet, så udledningskravene kan overholdes, og særbidrag kan minimeres eller helt undgås. Som sidegevinst forbedres virksomhedens miljømæssige image ved tiltaget. Det floterede materiale afsættes overvejende til biogasproduktion, hvor kvalitet og hygiejne er uden betydning.

I et tidligere FloTek-projekt er det lykkedes at identificere vandige spildstrømme med et højt indhold af højværdikomponenter og at udvinde disse ved hjælp af flotation og skruepresse. Der er dog behov for, at flotationsanlægskonceptet udvikles yderligere, da det på nuværende tidspunkt ikke er fødevaregodkendt.

Fokusområder i projektet

  • Identifikation af processtrømme, hvor indholdet af højværdikomponenter udgør en væsentligt andel af den samlede udledning.
  • Videreudvikling af et nyt fødevaregodkendt flotationsanlæg, der kan implementeres bredt i fødevareindustrien. Anlægsdesignet vil tage udgangspunkt i HACCP-principperne, så styring af de risikofaktorer, der omhandler produktkvalitet, muliggøres.
  • Energieffektiv og skånsom afvanding af det floterede materiale ved implementering af vakuumtørring.
  • Screening, optimering og dokumentation af fødevaregodkendte flokkulanter, som kan benyttes ved neutral pH (omkring 7). Dette forventes at forbedre effektiviteten af flotationen og gøre den efterfølgende afvanding nemmere, hvilket er nødvendigt, hvis teknologikonceptet skal finde bred anvendelse.
  • Udvikling af fødevareprodukter med floteret materiale.


Projektdeltagere

  • Teknologisk Institut
  • BIO-AQUA A/S
  • Royal Greenland Seafood A/S
  • K-salat
  • Drying mate

Vil du vide mere