Projekt - FloTek - fra spildevand til højværdiressource

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Flotek

Projekt - FloTek - fra spildevand til højværdiressource

Projektstart primo 2016. Projektafslutning ultimo 2017

Nye ressourcer

Store mængder proteiner, fedtstoffer og andre højværdikomponenter bliver skyllet ud som spildevand fra fødevareindustrien og udgør i visse tilfælde en miljøbelastning. De stoffer, som skylles ud, udgør imidlertid en interessant ressource for blandt andet foderstofindustrien og kosmetikindustrien, men koncentrationen i spildstrømmene er ofte lav, og udvindingen af de indeholdte stoffer er derfor krævende.

Målet med dette projekt er at udvikle en innovativ og robust opkoncentreringsteknologi, som muliggør en kosteffektiv udvinding af højværdikomponenterne, og som samtidig renser vandige spildstrømme i fødevareindustrien. Det opkoncentrerede materiale skal anvendes som udgangspunkt for fremstilling af højværdiprodukter og/eller efterfølgende foder- og energiproduktion.

Royal Greenland Seafoods rejeproduktion i Diskobugten i Grønland er valgt som case, da spildevandet fra rejeproduktionen indeholder store mængder proteiner, fedt og andre højværdikomponenter, herunder det røde farvestof astaxanthin, der er eftertragtet som fodertilsætningsstof i lakseopdræt. Spildevandet belaster således den følsomme grønlandske kyst ved tilførsel af organisk materiale.

Fokusområder i projektet

  • Identifikation og karakterisering af relevante spildstrømme i produktionen
  • Udvikling af en robust og innovativ flertrinsflotationsløsning med efterfølgende mekanisk opkoncentreringstrin og afprøvning onsite
  • Anvendelse og merværdi af den opkoncentrerede biomasse: vurdering af anvendelse af højværdikomponenter og biogasrentabilitetsvurderinger af restbiomassen vha. laboratorieforsøg

Læs rapport

Projektdeltagere

Vil du vide mere