Projekt - OptiGas - Nyt reaktorkoncept udvikles for at få optimalt udbytte af biogas fra kildesorteret organisk affald og spildevandsslam

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Nomigas

Projekt - OptiGas - Nyt reaktorkoncept udvikles for at få optimalt udbytte af biogas fra kildesorteret organisk affald og spildevandsslam

MUDP-projekt

Projektstart januar 2015. Forventet afslutning september 2017.

Der er stor opmærksomhed omkring bedre udnyttelse af ressourcer, både i Danmark og internationalt. Opmærksomheden retter sig specielt mod målsætninger om øget genanvendelse af affald, mindre forbrænding og øget genanvendelse af ressourcer. For at implementere en større andel af det kildesorterede organiske affald i slambaserede biogasanlæg designes et nyt reaktorkoncept - OptiGas. Målet er at opnå en bedre ressourceudnyttelse af biopulp og samtidig producere grøn energi.

Design af nyt reaktorkoncept

Reaktorkonceptet OptiGas vil blive udviklet og optimeret, således at de langsomt voksende metanogene mikroorganismer får optimale vækstbetingelser. OptiGas-konceptet vil tillade såvel separat udrådning som samudrådning med spildevandsslam. Desuden udformes konceptet som et kompakt add-on-system, som nemt kan tilkobles eksisterende rådnetanke på renseanlæg, men som også kan drives særskilt. Der forventes stor efterspørgsel på kompakte anlæg i nær fremtid, hvorfor det koncept, der forventes udviklet, vurderes at have et stort forretningspotentiale.

Teknologisk Institut vil i projektet stå for:

  • Procesoptimeringsforsøg i laboratoriemålestok for separat- og samudrådning
  • Karakterisering og kvalitet af pulpen før/efter udrådning
  • Karakterisering af bakteriesammensætning i reaktorerne med avancerede molekylærbiologiske metoder

Deltagere