Projekt - Nomigas

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Nomigas

Projekt - Nomigas

Mikrobiologisk platform for optimering af biogasproduktion

Projektstart januar 2014. Projektafslutning december 2018.

En af målsætningerne fra Energiforliget (2012) er, at al energi skal være bæredygtig i 2050. For at nå det ambitiøse mål at udfase fossile brændstoffer er det imidlertid vigtigt, bl.a. at øge produktionen af biogas.

Hvor meget biogas der dannes i processen, afhænger af, hvor effektive bakterierne er til at omdanne substraterne til metan. Gylle fra fx køer og slam fra spildevandsanlæg er substrater, som potentielt kan udnyttes mere og bedre i biogasanlæggene. Begge substrater indeholder stoffer, som er svært nedbrydelige for bakterierne, hvorfor produktionen af biogas kan øges betragteligt ved at sikre, at de næringsstoffer, der er til stede i substratet, er tilgængelige for bakterierne ved forbehandling.

Målet med projektet er således at opnå en mere stabil produktion af biogas for substrater såsom gylle og spildevandsslam gennem dybdegående forståelse af de mikroorganismer, der er nødvendige for metanproduktionen. En stabil produktion vil sikre biogasanlæggene øget effektivitet, bedre økonomi samt mulighed for tidlig intervention under driftsproblemer. Der vil blive arbejdet på:

  • Bedre forbehandling af substrater
  • Øget forståelse af de bakterier, der er til stede, og hvor identifikation kan kobles til funktion
  • Optimeret drift og design af biogasanlæg

Forventningen er, at projektet kan styrke muligheden for, at den danske biogasindustri kan bidrage til at nå målet omkring 100 % bæredygtig energi i 2050, hvor 50 % af gyllen skal bruges til biogasproduktion i 2020.

Deltagere

For yderligere information om projektet