Projekt - Nomigas

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Nomigas

Projekt - Nomigas

 Mikrobiologisk platform for optimering af biogas produktion

Projektstart januar 2014. Forventet afslutning december 2018.

En af målsætningerne fra Energiforliget (2012), er at al energi skal være bæredygtig i 2050.
Men for at nå det ambitiøse mål at udfase fossile brændstoffer, er det vigtigt at bl.a. at øge produktionen af biogas. Hvor meget biogas der dannes i processen, afhænger derfor af hvor effektive bakterierne er til at omdanne substraterne til metan. Gylle fra f.eks. køer, og slam fra spildevandsanlæg er substrater som potentielt kan udnyttes mere og bedre i biogasanlæggene.

Begge substrater indeholder stoffer som er svært nedbrydelige for bakterierne, hvorfor produktionen af biogas kan øges betragteligt ved at gøre næringsstofferne til stede i substratet tilgængelige for bakterierne ved forbehandling.

Formålet med projektet er således at opnå en mere stabil produktion af biogas for substrater som fx gylle og spildevandsslam, gennem dybdegående forståelse for af mikroorganismer der er nødvendige for metanproduktionen. Det vil sikre biogasanlæggene en øget effektivitet, bedre økonomi samt mulighed for tidlig intervention under driftsproblemer. Der vil blive arbejdet på:

  • Bedre forbehandling af substrater
  • Øget forståelse af bakterierne til stede, hvor identifikation kobles til funktion
  • Optimeret drift og design af biogasanlæg

Forventningen er at projektet kan styrke muligheden for at den danske biogas industri er medvirkende til at nå målet omkring 100% bæredygtig energi i 2050, hvor 50% af gyllen skal bruges til biogasproduktion i 2020.

Deltagere

For yderligere information om projektet