Projekt - Gasbooster - Øget gasudbytte gennem effektiv separation

Martin Rosenørn Eskesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 91.

Gasbooster

Projekt - Gasbooster - Øget gasudbytte gennem effektiv separation

Projektstart oktober 2014. Projektafslutning oktober 2017.

Slutrapport

Danmarks nationale satsning vedrørende implementering af vedvarende energi medfører, at der i disse år etableres mange nye biogasanlæg. På anlæggene anvendes der i stigende omfang langsomtomsættelige biommaser (fx halm og dybstrøelse), hvilket forudsætter lange opholdstider for at udnytte energiindholdet optimalt. Formålet med projektet var således at udvikle en teknologi til at reducere den påkrævede reaktoropholdstid for langsomtomsættelige biommaser i biogasanlæg.

Der blev i projektet arbejdet med en kombineret separationsteknologi til recirkulation af uudnyttet tørstof internt på et biogasanlæg, da allerede afgasset biomasse stadig indeholder potentielt værdifuldt tørstof. Målene var:

  • Udvikling af nyt koncept bestående af en kombination af flotation og membranfiltrering, der tilbageholder tørstof og vigtige bakterier, og som muliggør tilbageførsel og genanvendelse
  • Mindske tørstof i den afgassede biomasse og dermed øge gaspotentialet

Teknologisk Institut - Bio- og Miljøteknologi, indgik i projektet som underleverandør til Bio-Aqua. Teknologisk Institut bidrog i projektet med udvikling og dokumentation af GasBooster-konceptet ved bl.a. at måle biometanpotentialet (BMP) og udføre analyser for kemisk og mikrobiel karakterisering.

Deltagere