Projekt - Gasbooster - Øget gasudbytte gennem effektiv separation

Christian Holst Fischer

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 85.

Gasbooster

Projekt - Gasbooster - Øget gasudbytte gennem effektiv separation

Projektstart oktober 2014. Forventet afslutning oktober 2017.

Slutrapport

Danmarks står nationale satsning omhandlende implementering af vedvarende energi, medfører at der i disse år bygges mange nye biogasanlæg. Et af de mulige substrater der kan anvendes her, er gylle og hvis aftalen om grøn vækst i Danmark skal overholdes, forudsættes at op til 50% af husdyrgødningen skal anvendes i biogasanlæg i 2020. Men som det ser ud nu, er der kun en ringe økonomisk gevinst ved anvendelse af lavværdiprodukter i biogasanlæg, og en betydelig teknologiudvikling er derfor nødvendig for at øge rentabiliteten i disse anlæg.

Formålet med projektet er således at udvikle en teknologi til at fremme gasdannelsen i biogasanlæg.
Der arbejdes med en kombineret separationsteknologi til recirkulation af uudnyttet tørstof internt på et biogasanlæg, da allerede afgasset biomasse stadig indeholder potentielt værdifuldt tørstof. Målene er:

  • Udvikling af nyt koncept bestående af en kombination af flotation og membranfiltrering der tilbageholder tørstof og vigtige bakterier og muliggør tilbageførsel og genanvendelse
  • Mindske tørstof i den afgasse biomasse og dermed øge gaspotentialet

Teknologisk Institut - Center for Vand og Miljø, indgår i projektet som underleverandør til Bio-Aqua som leder projektet. Teknologisk Instituts rolle i projektet er at udføre analyser for kemisk og mikrobiel karakterisering samt udførelse af biometan potentiale målinger (BMP), der skal hjælpe til udvikling og dokumentation af GasBooster-konceptet.

Deltagere