Projekt - Fremtidens Grønne Byggeplads - Sensornetværk og dokumentation

Naja  Villadsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 43.

Sensornetværket

Projekt - Fremtidens Grønne Byggeplads - Sensornetværk og dokumentation

Implementering og drift af sensornetværk på byggeplads

 

Introduktion

I en tid, hvor krav om grønne tiltag i byggebranchen er stigende, og hvor flere byggerier bliver bæredygtighedscertificeret, bliver behovet for at fremskaffe præcis dokumentation på disse tiltag et stigende behov hos entreprenørbranchen. Derfor kan implementeringen af et sensornetværk på byggepladser få en vigtig rolle på fremtidens byggepladser.

I MUDP-projektet, Fremtidens Grønne Byggeplads, har Teknologisk Institut, Aarsleff og DevLabs været succesfulde med at imødekomme de udfordringer, der er forbundet med at implementere og drive et sensornetværk på en dynamisk byggeplads.

 

Formål og metoder

Formålet med sensornetværket var at etablere et modulært netværk, der kunne tilvejebringe et solidt videns- og erfaringsgrundlag for entreprenørbranchen. Gennem strategisk placering af 20 sensorer blev data indsamlet for fine partikler og støj under hele den indledende del af anlægsarbejdet på en byggeplads i Aarhus og på CO2 fra den dertilhørende skurby.

I realtid har det været muligt at følge den aktuelle situation direkte på byggepladsen, hvilket har skabt grundlaget for at koble konkrete tiltag på byggepladsen med den indsamlede data fra sensornetværket. Med baggrundssensorer har det ligeledes været muligt at undersøge, hvorvidt partiklerne eller støjen kommer fra byggepladsen eller fra det omkringliggende miljø.

Metoder til dataindsamling, -visualisering og -analyse var afgørende for sensornetværkets succes, da det sikrede en effektiv monitorering af byggepladsens påvirkning på omgivelserne.

 

Udfordringer og løsninger

Byggepladser er komplekse og dynamiske miljøer, hvilket kræver et fleksibelt og pålideligt sensornetværk. Erfaringer fra projektet viste, at strategisk planlægning, ansvarsuddelegering og konstant fokus på datakvalitet var afgørende for effektiv drift og pålidelig dataindsamling. Derudover sikrede opstilling af baggrundssensorer, at det var muligt at skelne mellem partikler udledt fra byggepladsen mod dem, som er blevet blæst ind andre steder fra.

 

Sensornetværkets fleksibilitet

Sensornetværkets modulære design gør det muligt at tilpasse løsningen til både større og mindre byggepladser end den, som har fungeret som demonstrationsbyggeplads i projektet. Fleksibiliteten i sensornetværkets design tillader desuden tilføjelse af nye måleparametre efter behov, hvilket skaber muligheden for en skræddersyet løsning tilpasset de specifikke forhold og målsætninger på byggepladsen.

 

Fremtidsudsigter og potentialer

Med en stigende efterspørgsel på dokumentation af klima-, miljø- og arbejdsmiljøtiltag, repræsenterer sensornetværket en del af fremtiden for byggebranchen. Løsningen kan både kaste sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige effekter af sig.

  • Sensor kan skabe grundlag for øget fokus på arbejdsmiljø: Fine partikler og støj kan både udsætte byggepladsens medarbejdere for belastning og varige skader, samt være til gene for naboer. Sensornetværket kan monitorere partikelniveauet og give de ansvarlige på byggepladsen en notifikation, når grænseværdier overskrides. Dertil kan monitorering af CO2 niveauet i byggepladsens skurvogne bidrage til at identificere behovet for udluftning – enten via åbne vinduer eller gennem ventilationssystemet.
  • Lavere vandforbrug ved monitorering af støv: Store mængder drikkevand anvendes til at bekæmpe støv på byggepladser. Ved at måle på støvniveauet kan dataene blive brugt til at identificere behov for støvbekæmpelse. På den måde skabes en mere effektiv tilgang til støvbekæmpelsen og vandforbruget mindskes.
  • Dokumenteret datagrundlag baner vej for strategiske beslutninger:Ved at indsamle data fra byggepladser skabes et veldokumenteret beslutningsgrundlag for fremtidige procesoptimerende, miljøvenlige og arbejdsmiljøfremmende tiltag. Således kan der træffes beslutninger, som lægger i tråd med den lagte strategi for mindre påvirkning af omgivelserne.

 

Implementeringen og driften af et sensornetværk på byggepladsen er ikke blot en teknologisk investering. Det er en investering i miljø, arbejdsmiljø og effektivitet. Med fortsat fokus på innovation og datadrevne beslutninger, har sensornetværk potentiale til at skabe en renere byggeindustrien og bidrage til en grønnere fremtid.