Projekt - Koncept til produktion af bæredygtige hampetekstiler

Bodil Engberg Pallesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 81.

Hamp

Projekt - Koncept til produktion af bæredygtige hampetekstiler

Projektstart oktober 2017. Projektafslutning september 2020.

Projektets mål er at bane vejen for en reel nordisk produktion af bæredygtige hampetekstiler af slidstærke, højkvalitets metervarer baseret på hampefibre.

Den nuværende produktion af tekstiler er stærkt miljøbelastende, hvor især dyrkning og produktion af bomuld til tekstiler i 3. verden og transporteret over store afstande udgør en stor belastning for miljøet pga. stort forbrug af vand og sprøjtegifte i dyrkningsledet, og stort vand- og kemikalieforbrug til forarbejdning af bomuld til tekstiler, og energi til transport. Derfor efterlyser mode - og møbelindustrien/-branchen alternativer til miljøbelastende råmaterialer og ressourceforbrugende tøjspild, dvs. større bæredygtighed igennem hele værdikæden.

En løsning kunne være at anvende hamp som råvare til fremstilling af bæredygtige tekstiler. Hamp kan dyrkes med lavt input af kemikalier eller dyrkes økologisk i Danmark og øvrige Europa, og har et stort udbyttepotentiale. Samtidig kan hele planten udnyttes, idet frø og blade kan udnyttes til fødevarer og højværdistoffer til bl.a. medicinsk anvendelse. I dag kommer næsten alt hampetekstil fra Kina, hvor metoderne til udvinding af fibre er meget arbejdstung og også miljøbelastet. Danmark har ikke en produktion af tekstilråvarer i dag i modsætning til tidligere, hvor der var en spindhørproduktion indtil 1972.

Hvis det skal lykkes at trække en produktion af hampetekstiler til Danmark/Norden, er der mange led i hele værdikæden hvor der skal sættes ind – hovedopgaven er at strømline forarbejdningsprocesserne i hele værdikæden fra mark til slutprodukt – og knytte de relevante virksomheder og aktører sammen i et fælles konsortium, der har til formål at løse udfordringerne.

Et bobleprojekt (2015 – 2016) har lagt grunden til søsætning af et større projekt, der skal knække nøden mht. at fremstille tekstilråvare fra dansk dyrket hamp. Et projektkonsortium bestående af Kvadrat, Advance Nonwoven, Vittenbjerggård, designer Rachel Kollerup samt Teknologisk Institut har sat sig for at løse udfordringerne i projektet ”Bæredygtige hampetekstiler”. Projektet har god opbakning fra bl.a. Novozymes, der leverer enzymer til forsøgene samt Danish Fashion Institute, Dansk Mode & Textil, der efterspørger alternative råvarer.

Indsatsen retter sig mod hele værdikæden fra råvareproduktion og forarbejdning vha. nye innovative teknologier og løsninger frem til slutbruger, dvs. lige fra marken med produktion af råvarer, processering af råvarer til lange tekstilfibre frem til færdige tekstiler og prøvedesigns til mode- og møbelbranchen. Det går bl.a. ud på at kombinere nye høst- og forarbejdningsmetoder og demonstrere håndtering af råvarer i skalerbare koncepter, mekanisk adskillelse af fibre fra træholdige skæver (inderste af hampestænglen), hvorefter hampefibrene frilægges vha. enzymatiske metoder og spindes til hampegarn, der væves til stærke tekstiler eller bruges direkte i en non-woven proces til at fremstille nye stærke coverstock stoffer a la fiberdug eller fibertex, som også møbelbranchen kan anvende.

Projektet vil samtidig demonstrere at der med de nye teknologier er en høj ressourceudnyttelse i hele værdikæden og mulighed for anvendelse af hele råvaren, undgå spild og upcycle efter endt brug. Dette skal skabe grundlaget for et nyt forretningsområde med et stort vækstpotentiale for bæredygtige tekstiler i Norden og det øvrige Europa.

Projektinfo
Projektramme: 3,7 mio. kr. i støtte fra MUDP.

Projektleder er Bodil E. Pallesen, Teknologisk Institut, AgroTech, som har mere end 20 års erfaring med udvikling af plantefibre til nye produkter, ikke mindst fra hamp.

Yderligere oplysninger
Seniorspecialist Bodil E. Pallesen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 3281, bdp@teknologisk.dk.

Links