Projekt - Low carbon brændkammer

René Lyngsø Hvidberg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 68.

Projekt - Low carbon brændkammer

Projektet er afsluttet april 2017

Lowcarbon 2

Et resultat fra projektet er udvikling af en ovn, som udleder mindre black carbon end de testede ovne i projektet.

Find projektrapport her

Find poster fra marts 2017 herunder:

Formål:

Formålet med projektet er via et litteraturstudie at få en bedre forståelse for black carbon (BC) i brændeovnsrøg. På baggrund af denne viden er formålet også at udvikle en velegnet testprocedure og målemetode til måling af black carbon fra brændeovne, samt at udvikle et modelbrændkammer og et sæt retningslinjer for lavere black carbon udledning.

Projektet indeholder en målekampagne på 8 moderne brændeovne testet efter den udviklede testprocedure. Ud fra en analyse af emissionsmålinger, samt opsamlet partikelmasse determineres og fortolkes BC indholdet fra de testede brændeovne i målekampagnen. Analysen skal udgøre grundstenene til udviklet af et modelbrændkammer, samt retningslinjer til udvikling og opbygning af fremtidige brændkamre med lavere BC indhold.  

 

Baggrund:

Black carbon er en delmængde af partikeludledningen fra både fossil-, biobrændsel-, og biomasseafbrænding, som udledes som et biprodukt ved ufuldstændig forbrænding. BC har den seneste tid fået større og større opmærksomhed grundet nyere rapport (Bond et al., 2013), som placerer BC som den 2. mest betydningsfulde klimafaktor næst efter CO2. BC er endnu ikke en emissionsparameter i industrien på trods af, at diverse interesseorganisationer og U.S.EPA har begyndende fokus på BC. I tilfælde af, at BC bliver en fremtidig emissionsparameter, ruster dette projekt de danske producenter i både forståelsen af BC og i udviklingen af nye brændkamre.

 

Målsætning (vigtigste milepæle)

  • Udvikle testprocedure og målemetode til determinering af BC indhold fra brændeovnsrøg
  • Udføre målekampagne for 8 moderne brændeovne samt en analyse af målekampagnes resultater
  • Udvikling og fremstilling af modelbrændkammer med lavere BC-emissionsudledning
  • Udvikle retningslinjer for laverer BC-emissionsudledning fra brændeovne
  • Ud fra andre emissionsparametre give retningslinjer for, hvornår der forekommer stort BC udslip

Partnere

Støttet af Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen