Projekt - Optimering af væskekoblede batterier

Søren  Draborg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 28.

Projekt - Optimering af væskekoblede batterier

Projektstart 04.2014 - Afslutning 02.2017.

Projektet har haft til formål at undersøge mulighederne for at opnå højere systemvirkningsgrad for ventilationsanlæg med væskekoblede batterier, dvs. lavest mulig energiforbrug, samtidig med at de samlede årlige driftsomkostninger minimeres.

Projektets resultater dokumenterer, at der kan opnås betydelig energibesparelser ved at sikre at nye væskekoblede batterier er optimale i forhold til den fremtidige drift. Desuden viser projektet ligeledes, at der kan realiseres endog meget betydelige energibesparelser ved at optimere eksisterende væskekoblede batterier, dvs. sikre det rette forhold mellem luft- og væskestrømmene i det væskekoblede batteri.

I projektet er der bl.a. udviklet følgende

  • Et dimensioneringsværktøj, der sætter de rådgivende ingeniører og ventilations-entreprenørerne i stand til at optimere anvendelsen af varmegenvinding generelt, herunder genvinding med væskekoblede batterier, ud fra energiforbrug og driftsøkonomi i den givne situation hos kunden
  • Nye designretningslinjer for systemløsninger, der sikrer højere virkningsgrad for genvindingssystemer med væskekoblede batterier
  • Et styringskoncept for det væskekoblede batteri’s mellemkreds, der sikrer optimal systemvirkningsgrad under alle driftskonditioner
  • Performancetest- og optimeringsværktøj for væskekoblede batterier
  • Performancetestværktøj for kryds-, modstrøms- og roterende varmevekslere

 

 

 

Projektet har været finansieret af ELFORSK samt af de deltagende virksomheder.

Deltagere

  • Teknologisk Institut
  • TT Coil A/S
  • JS Ventilation A/S
  • Haldor Topsøe A/S