Projekt - OptiSand - Optimeret fjernelse af lægemidler i sandfiltre på renseanlæg

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Optisand

Projekt - OptiSand - Optimeret fjernelse af lægemidler i sandfiltre på renseanlæg

Ikke kun i Danmark, men også internationalt er der i dag stor bevågenhed omkring reduktion af uønskede stoffer i spildevand med henblik på at minimere forureningen af recipienter. På nuværende tidspunkt fjerner spildevandsrenseanlæg effektivt organisk stof, kvælstof og fosfor, men anlæggene er ikke gearet til at håndtere uønskede stoffer som lægemidler og andre miljøfremmede stoffer. På renseanlæggene er sandfiltrenes funktion at reducere antallet af partikler og fjerne næringsstoffer i udløbsvandet.

Formål
Projektet OptiSand har til formål at udvikle og optimere funktionen af sandfiltrene, således at miljøfremmede stoffer (bl.a. lægemiddelrester) reduceres, samtidig med at evnen til at fjerne suspenderet stof bevares. I projektet udvikles en teknologi, der udnytter og forbedrer den eksisterende biofilm i sandfiltre med henblik på at optimere den mikrobiologiske omsætning af miljøfremmede stoffer. Teknologien vil bidrage til en miljøvenlig og økonomisk effektiv reduktion af miljøfremmede stoffer i udløbsvandet fra renseanlæg.

Der opbygges i pilotskala i alt tre sandfiltre, som opstilles og drives på Viby Renseanlæg. Her vil forskellige driftsformer blive undersøgt, ligesom sandfiltrenes evne til at fjerne lægemiddelstoffer dokumenteres eksperimentelt.

Deltagere

  • DanSand
  • Aarhus Vand
  • DTU
  • EnviDan

Vil du vide mere