Projekt - Proteser - Reduktion af infektioner og smerter

Trine Rolighed Thomsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 28.

Projekt - Proteser - Reduktion af infektioner og smerter

Proteser - Reduktion af infektioner og smerter - PRIS 

Projektstart 1. januar 2010. 

Projektet er afsluttet.

Proteser - Røntgenbillede

Tv. ses et røntgenbillede af en hofteprotese optaget ved CT. Det midterste billede viser forhøjet stofskifteaktivitet både i blæren og i et hotspot (lille grøn plet) ved PET-scanning. På det fusionerede billede th. ses, at hotspot er lokaliseret på hofteprotesen, hvilket tyder på inflammation og muligvis infektion.

Proteser anvendes i stadig stigende omfang i det danske sundhedsvæsen. I dag udgør ledproteser den næststørste diagnoserelaterede gruppe i det danske sundhedsvæsen, hvilket kan oversættes til omkostninger på over 1 mia. kr. per år for samfundet og over 100.000 sengedage per år for patienterne. Proteserne muliggør et aktivt liv i en høj alder, men desværre oplever en del af patienterne udtalte gener efter en proteseoperation. Smerterne kan bl.a. skyldes, at protesen ikke sidder korrekt, nervesmerter fra indgrebet, eller at der er opstået en infektion med mikroorganismer under eller efter proteseoperationen.

Skelet - Proteser - Infektioner og smerter

Især infektionerne er svære at diagnosticere, idet de problemskabende mikroorganismer indkapsler sig i såkaldte biofilm, der kun vanskeligt kan påvises ved den gængse prøveudtagning og efterfølgende klinisk dyrkning. Dette kan give anledning til falsk-negative prøvesvar, hvor der reelt er tale om en inficeret patient. Som en konsekvens af en utilstrækkelig diagnostik bliver der foretaget unødvendige kirurgiske indgreb i tilfælde, hvor en målrettet antibiotikabehandling ville kunne afhjælpe problemet, hvilket ud over at være en dyr løsning for samfundet også leder til en lang række omkostninger for patienterne.

Teknologisk Institut har, i samarbejde med projektets øvrige partnere, udviklet moderne, dyrkningsuafhængige værktøjer til præcis diagnostik, så den korrekte, målrettede behandling af patienterne kan iværksættes tidligt i forløbet. Disse værktøjer omfatter blandt andet:

 • Nyt skræddersyet udstyr til prøveudtagning og håndtering af vævs- og væskeprøver
 • Nye molekylærbiologiske værktøjer til diagnostik af infektioner: qPCR, PNA-FISH og Next Generation Sequencing
 • Nye prober og PET/CT-metoder til non-invasiv billeddiagnose af infektioner, inflammationer og smerter
 • Nye metoder og udstyr til kortlægning af ledsmerter
 • Nye produkter til forebyggelse og bekæmpelse af infektioner
 • Nye serologiske biomarkører til diagnose af infektioner og slidgigt

Deltagere

 • Teknologisk Institut
 • Ortopædkirurgien i Region Nordjylland
 • Klinisk mikrobiologisk afdeling, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital
 • Nuklearmedicinsk afdeling, Aalborg Sygehus, Aarhus Universitetshospital
 • Center for Sanse-Motorisk interaktion, Aalborg Universitet
 • Sektion for Bioteknologi, Aalborg Universitet
 • Nordic Bioscience
 • Copan
 • AdvanDx A/S
 • Karl Storz Endoskopi

 Yderligere information

Konference

PRIS-konference 2012 program