Projekt - Rådgivning af bygningsejere i forbindelse med udskiftning af olie- og naturgasfyr med en VE-baseret opvarmningsform

Svenn Ole Kjøller Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 67.

Projekt - Rådgivning af bygningsejere i forbindelse med udskiftning af olie- og naturgasfyr med en VE-baseret opvarmningsform

Projektet er afsluttet

Projektstart 2013. Forventet afsluttet 2015.

Projektets formål er at styrke rådgivningen af bygningsejere, der overvejer at konvertere deres olie- eller naturgasfyr til et alternativ baseret på fjernvarme eller VE, som f.eks. varmepumper.

Mål for projektet

Der er i Danmark installeret oliefyr i ca. 280.000 bygninger, hvoraf ca. 180.000 ligger i områder uden mulighed for tilslutning til fjernvarme eller naturgas, og herudover opvarmes ca. 400.000 bygninger med naturgas. Det er fra 2013 forbudt at installere oliefyr i nybyggeri, og fra 2016 er det heller ikke tilladt at installere oliefyr i eksisterende huse, hvis der er mulighed for at få fjernvarme eller naturgas i stedet. Baggrunden for projektet er den politiske aftale af 22. marts 2012 om fremme af udfasningen af oliefyr og regeringens mål om at oliefyr er udfaset som opvarmningsform i 2030.

For at understøtte omlægningen fra olie- og naturgasfyr til alternativer baseret på vedvarende energi (VE), er det besluttet at styrke rådgivningen af forskellige bygningsejere. Projektet har derfor bl.a. til mål at etablere telefonisk rådgivning, at fremme lokal rådgivning og at demonstrere konvertering af varmeinstallationer i forskellige typiske byggerier. Herudover skal projektet skabe mere bevidsthed hos bygningsejere om vedvarende energi som mere attraktive løsninger, både økonomisk og miljømæssigt.

Den uvildige rådgivning for alle typer af bygningsejere - såvel borgere og virksomheder som offentlige slutbrugere - udføres af Energitjenesten, og bag dem står et konstortie bestående af VedvarendeEnergi, Bolius og Teknologisk Institut.

Teknologisk Instituts rolle i projektet

Teknologisk Instituts primære opgaver i projektet er kvalitetssikring, f.eks. af artikler, cases og andre kommunikationsopgaver samt den faglige kvalitet i rådgivningen. Teknologisk Instituts specialister er normalt ikke direkte involveret i rådgivningsydelser overfor brugere, men kan inddrages i særligt vanskelige tilfælde og ved specielle behov og udfordringer. Herudover er Instituttet ansvarlig for den fælles efteruddannelse for alle Energitjenestens rådgivere.

Instituttet skal desuden medvirke i en årlig tilfredshedsundersøgelse af bygningsejere og efterfølgende rapport samt videreudvikle en guideline fra et tidligere pilotprojekt til at omfatte alle relevante VE-teknologier.

Deltagere

  • (Energistyrelsen)
  • VedvarendeEnergi / Energitjenesten
  • Bolius
  • Teknologisk Institut

Her kan du finde yderligere oplysninger om den nye ordning

Du kan læse  LLæEnergistyrelsens pressemeddelelse om den nye ordning her    

Energistyrelsen har også udgivet en artikel, som du kan læs her

Cases

Bolius har udgivet en artikel, som du kan læse her

Downloads

Brochure fra Energistyrelsen: