Projekt - Reduktion af emissioner fra halmfyr

Lars  Schwarzer

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 36.

Halmballer

Projekt - Reduktion af emissioner fra halmfyr

Projektstart: januar 2020  Projektet forventes afsluttet december 2021

Formålet med projektet er at reducere emissioner fra manuelt fyrede halmkedler. Retrofitløsning, skrubbersystem med vandrensning og vådfiltersystem er de tre løsninger som projektet fokuserer på.

Miljømæssige forbedringer:

I Danmark er der opstillet ca. 7.000 halmkedler. Emissionerne af CO, OGC, støv og NOX fra disse er ganske betragtelige i sammenligning med f.eks. en moderne brændeovn. Levealderen for en halmkedel er ca. 30 år. Derfor er der store miljømæssige forbedringer forbundet med at optimere på en eksisterende kedel. Projektet udvikler desuden løsninger til nye kedler, så de er på forkant med fremtidens nationale og internationale lovkrav. Dermed vil danske kedelproducenter også have forbedrede eksportmuligheder.

Følgende teknologier udvikles og afprøves:

  • Retrofitsystem – vil reducere emissioner OGC og CO. Enheden udvikles som en ny låge, hvor luften bedre tilføres. hvilket både reducerer emissioner og giver bedre forbrænding. Systemet eftermonteres på eksisterende kedler
  • Skrubbersystem –vil reducere støv og samtidig køle røggassen for dermed at øge kedlens virkningsgrad. Systemet udvikles i en simplere og billigere udgave.
  • Vådfiltersystem – vil reducere partikler og NOx, hvilket især har interesse i forbindelse med nye kedler samt på eksportmarkederne.

Målsætning:

Alle målinger for emissioner i projektet baserer sig på real life målinger.

Målet er med retrofit løsningen at udlede <700 mg/m³ CO og <30 mg (C)/m³ OGC. Mulighederne for reduktion afhænger af brændkammeret.

Målet for både skrubbersystemet og vådfiltersystemet er at reducere støv med 90% for eksisterende anlæg i drift. For vådfiltersystemet er det desuden målsætningen at reducere NOx med 75 %.

Partnere:

  • Kaas Staalbyg A/S (KF Halmfyr)
  • Faust ApS
  • SEG A/S
  • KSM Stoker A/S
  • ArosTeknik
  • Teknologisk Institut (projektleder)