Projekt - Rensning af brændeovnsrøg med kold plasmateknologi

Thomas Nørregaard Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 46.

en T(I medarbejde foran en brændeovn

Projekt - Rensning af brændeovnsrøg med kold plasmateknologi

Projektstart november 2017. Projektet afsluttes marts 2020.

I projektet udvikles et røggasrensningssystem til brændeovne. Rensningsløsningen har til formål at fjerne partikler og emissionsgasser ved hjælp af kold plasmateknologi. Ved at behandle røggassen med plasma forventes det, at partikler agglomererer til større partikler, så de efterfølgende let kan fjernes ved simpel filterteknologi. Derudover forventes udledningen af de miljøskadelige organiske carbon-forbindelser (OGC) også at kunne reduceres betragteligt, ved at plasmaet nedbryder dem til vand og kuldioxid.

Luftforurening er et stigende problem i Danmark, og forskning på området genererer til stadighed mere dokumentation for luftforureningens negative helbredsmæssige effekter. I de seneste år har der været stor fokus på udledning af miljøskadelige partikler og gasser fra brændeovne, og det estimeres, at alene partikeludledningen fra brændeovne koster det danske samfund 800 mio. kroner om året. Netop for brændeovnsrøg findes der i dag ikke en kosteffektiv løsning til effektiv rensning for miljøskadelige partikler og emissionsgasser.

Dette projekt vil teste effektiviteten overfor partikler og emissionsgasser ved forskellige betingelser for plasmaet. Dette gøres ved at afdække de optimale driftsforhold for plasma-enheden, hvilket blandt andet indebærer forskellige placeringer i brændeovnen og skorstenen. Desuden vil både den direkte (røggas direkte i kontakt med plasma) og indirekte (røggas i kontakt med plasma-behandlet luft) effekt kortlægges. 

Mål for projektet

Et kosteffektivt røggasrensningssystem til fjernelse af partikler og emissionsgasser fra brændeovne vil blive udviklet. Det nye system er baseret på kold plasmateknologi og gør det muligt at opnå lavere emissioner end, hvad der er muligt blot ved at optimere selve brændeovnen. Samtidig undgås nogle af de udfordringer, der er forbundet med nuværende røgrensningsmetoder som elektrofiltre og katalysatorer


Deltagere 

  • Morsø Jernstøberi A/S
  • Jøtul
  • Aduro
  • Teknologisk Institut

Projektet er medfinansieret af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen.  

Læs mere