Rensning af brændeovnsrøg med kold plasmateknologi

Thomas Nørregaard Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 46.

en T(I medarbejde foran en brændeovn

Rensning af brændeovnsrøg med kold plasmateknologi

Projekt startede i november 2017 og sluttede i marts 2020.

Forskningen inden for luftforurening genererer til stadighed mere dokumentation for luftforureningens negative helbredsmæssige effekter. I de seneste år har der været stor fokus på udledning af miljøskadelige partikler og gasser fra brændeovne, og det estimeres, at alene partikeludledningen fra brændeovne koster det danske samfund 800 mio. kroner om året. Netop for brændeovnsrøg findes der i dag ikke en kosteffektiv løsning til effektiv rensning for miljøskadelige partikler og emissionsgasser.

I dette projekt har Teknologisk Institut testet et røggasrensningssystem til brændeovne. Rensningsløsningen havde til formål at fjerne partikler og emissionsgasser ved hjælp af kold plasmateknologi. Tidligere studier har vist, at plasma kan få partikler til at agglomerere til større partikler, så de efterfølgende let kan fjernes ved simpel filterteknologi. Derudover kan udledningen af de miljøskadelige organiske carbon-forbindelser (OGC) reduceres betragteligt, ved at plasmaet nedbryder dem til vand og kuldioxid.

Undervejs er det også blevet undersøgt, hvilke driftsforhold - herunder placering i brændeovn og skorsten - der giver de mest optimale resultater.

Konklusion

Efter en målekampagne på fire dage og med to forskellige enheder (mesh- og stangplasma) viste resultaterne dog ingen signifikant reduktion på emissioner og ingen signifikant ændring af partiklernes størrelse (agglomerering). På baggrund af projektets resultater konkluderes det, at kold plasma-teknologi, som det er blevet anvendt i nærværende projekt, ikke har anvendelsespotentiale inden for røgrensning i brændeovne.

Den fulde projektrapport er offentlig tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 


Deltagere 

  • Morsø Jernstøberi A/S
  • Jøtul
  • Aduro
  • Teknologisk Institut

Projektet har modtaget støtte fra MUDP - Miljøministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.  

Læs mere