Projekt - Superspecialiserede bioaktive overflader

Claus Bischoff

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 77.

Projekt - Superspecialiserede bioaktive overflader

Nano og bio-funktionaliseret overflader der hindrer bakteriebelægning  

Projektet er afsluttet.

Projektstart januar 2008. Forventet afslutning december 2011.

Bakteriebelægning på rustfrie ståloveflader kan blandt andet foranlede rustdannelse og energitab i køle-varmeanlæg samt kontaminering af fødevarer under produktion. Industrien bruger hvert år mange ressourcer på produktionsstop og tidskrævende rengøring af produktionsanlæg.

Overflademodificering af rustfrie ståloverflade med sol-gel lakker er en oplagt indgangsvinkel til en afhjælpning af problemet. Udover at sol-gel lakker er egnet som matrix hvori antibakterielle stoffer kan indlejres er de kemisk og mekaniske robuste.  

Udviklingen af antibakterielle lakker er funderet på nye sol-gel formuleringer som i sig selv udviser rens-let egenskaber. Sol-gel lakkernes antibakterielle effekt optimeres ved indlejring af metaloxidnanopartikler og naturlige antibakterielle enzymer.        

Mål for projektet

 • Reduktion af bakteriebelægninger i f.eks. mejeriproduktionsanlæg
  og køle-varmeveksleranlæg
 • Minimere antal af dage med produktionsstop
 • Mere rengøringsvenlige produktionsanlæg
 • Brug af mindre og mere miljøvenlige rengøringsmidler 

Deltagere

Aktiviteter
Projektet forløber i et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Arla Foods, Alfa Laval og Teknologisk Institut. De forskellige spidskompetencer der ligger hos projektpartnere udnyttes optimalt gennem hele projektforløbet.

 • Udvikling af nye sol-gel formuleringer
 • Karakterisering af sol-gel belægningernes fysiske og kemiske egenskaber på nanoskalaniveau  
 • Toksikologisk vurdering af sol-gel lakkernes anvendelighed til fødevareproduktionsanlæg
 • Laboratorie screening for antibakteriel egenskaber af sol-gel belægninger
 • Implementering af sol-gel lakker med funktionaliseret overflader i mejerianlæg og køle-varmeanlæg

Den løbende kommunikation mellem parternes aktiviteter gør udviklingsprocessen smidig og effektiv. Nye fremskridt kan derfor hurtig implementeres i det videre forløb.