Projekt - Teknologiafklaring ved oprensning af højværdi ingredienser fra sidestrøm

Karin Loft Eybye

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 38.

Oprensning af højværdi ingredienser

Projekt - Teknologiafklaring ved oprensning af højværdi ingredienser fra sidestrøm

Projektstart juli 2014. Afsluttet 2016.

Verden står over for omfattende udfordringer: voksende befolkning, hurtig udtømning af ressourcer, øget pres på miljøet og klimaændringer. Som en konsekvens af den globale befolkningstilvækst forventes efterspørgslen efter fødevarer og foder til at vokse med 70% frem til 2050 (FAO). Dette vil føre en stor og konstant stigende behov for at udnytte de naturlige ressourcer optimalt med en bæredygtig tilgang.

I dette projekt blev der udviklet metoder til at udtrække og teste flere komponenter, blandt disse opløselige fiber- og proteinprodukter, fra siden strøm af TripleA 's proteinproduktion. Den teknologiske udfordring var at rense de værdifulde komponenter uden at beskadige resten af materialet.

Der blev lavet en gennemførlighedsundersøgelse af muligheden for at oprense ingredienser fra produktionssidestrøm til fuld udnyttelse af råvare med miljø- og ressourceeffektiv løsninger.

Projektets mål

  • Identificere metode til oprensning af komponenterne i sidestrøm
  • Karakterisere de oprensede produkter
  • Lav en markedsundersøgelse af de oprensede komponenter
  • Lav en undersøgelse af rentabiliteten på udnyttelse af sidestrøm

Konklusioner og perspektiver

Projektet har eftervist en skånsom og miljøbevidst tilretning af proces flowet, der gør det muligt at oprense flere fraktioner fra sidestrømmen med en god kvalitet. I pilotskalaforsøg har forskerne fra Københavns Universitet oprenset vandbindende stoffer som fibre og vandopløselige proteiner fra sidestrømmen, og der er derved opnået en betydelig højere effektivitet på inddampningstrinnet (vandgenindvinding). Separationen af de forskellige indholdsstoffer er ligeledes blevet finjusteret og har samlet set givet et større udbytte. De isolerede fraktioner er blevet karakteriseret ved Teknologisk Institut og viser stort potentiale til drikbare fødevarer.

De meget interessante resultater vil indgå i TripleA’s fremadrettede investeringsplan. Den anviste effektiviseringsmulighed har gjort det muligt at oprense en større del af det anvendte procesvand, der derved kan indgå i processen igen.

Projektet har på fabriksniveau resulteret i en forøget effektivitet på 10 % samt et reduceret vandforbrug på 25 %. Den højere effektivitet til genanvendelse af vandet har desuden givet en anden sammensætning af den tilbageværende sidestrøm. Restproduktet er således koncentreret og volumenet reduceret med 35 %, hvilket giver en væsentligt CO2-besparelse i forhold til miljøtung fragt. Resultatet af projektet er en værdioptimering med en øget bæredygtig råvareudnyttelse.

Deltagere

Projektet var støttet af Miljøministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Læs mere om projektets resultater