Projekt - Udvikling af nye, sikre højkvalitetsprodukter ved tørring af bær, frugter, grøntsager og urter

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Udvikling af nye, sikre højkvalitetsprodukter ved tørring af bær, frugter, grøntsager og urter

Tørring i overhedet damp i vakuum

Projektet er afsluttet. Projektet var et forstadie til projektet Optimal tørring af bær og frugter.

Projektstart 15. januar 2009. Afsluttet i februar 2010.

Projektet er et forprojekt til udvikling af nye, sikre højkvalitetsprodukter på basis af danske råvarer såsom bær, frugter, grønsager og urter. Produkterne vil blive fremstillet gennem en energieffektiv og kvalitetsbevarende tørringsproces, som er ”tørring i overhedet vanddamp i vakuum”. I projektet gennemføres laboratorietørringer til udvælgelse af optimalt udstyr og procesforhold ud fra kunders og deltageres vurderinger af produkterne. De tørrede produkter vil blive afprøvet i mindst fem forskellige applikationer til industri, catering eller detailhandel.

Forprojektet bliver gennemført i et tæt samarbejde mellem råvareleveran­dør­er, udstyrs­leverandør og videninstitutioner med relevant inddragelse af potentielle kunder/grossis­ter, som leverer til industrien, cateringvirksomheder og detailhandlen. Nøgleord er produktkvalitet, fødevare­sikkerhed, lavt energiforbrug og lokal erhvervsudvikling med eksportpotentiale.

Mål for projektet
Formålet med forprojektet er at skabe et solidt grundlag for projektdeltagernes forretningsudvikling i form af nye anvendelser for eksisterende produkter på nye markeder.

Wood Treatment Technology A/S (WTT), der har udviklet tørringsanlægget, håber med projektdeltagelsen at kunne udvikle deres forretning fra primært at levere tørrere til træindustrien, som de har gjort i 30 år, til at kunne levere tørringsanlæg til andre brancher og segmenter end de gør i dag. Det vil kunne øge virksomhedens omsætning, skabe nye arbejdspladser og sikre virksomheden mod konjunkturudsving i deres eksisterende fokussegment. Rå- og færdigvareleverandørerne i projektet omfatter Samsø Bær I/S, Urteriet Læsø samt Berrifine A/S, der alle ser spændende muligheder for at kunne udvikle nye produkter og finde nye forretningsmuligheder på baggrund af projektet.

Efter projektets afslutning vil forsøgsanlægget kunne bruges til at forsøgstørre en lang række andre produkter, enten i projektregi eller på kommercielle vilkår. Det er ligeledes hensigten at følge op på projektet med et egentligt pilotskalaprojekt, såfremt resultaterne fra forprojektet viser, at der er gode forretningsmuligheder for projektdeltagerne.

Deltagere
Projektgruppen består af:

  • Samsø Bær I/S
  • Urteriet Læsø
  • Berrifine A/S
  • Wood Treatment Technology (WTT)
  • Teknologisk Institut

Aktiviteter

  1. I projektet gennemføres laboratorie­tørring for at kunne udvælge det optimale udstyr og de bedste procesforhold til det følgende demonstrations­projekt.
  2. De optimale procesforhold fastlægges ud fra kvalitetsparametre som smag, lugt, farve, kon­sistens og næringsstofbevarelse.
  3. Produkter fra laboratorieforsøgene vil blive afprøvet i konkrete potentielle applikationer som müsli, enten som salatingrediens eller i mejeriprodukter.
  4. Parallelt hermed udvikles og afprøves forskelligt procesudstyr til opskalering i det påtænkte, efterfølgende fuldskala­demonstra­tionsprojekt.

Link