Projekt - Vejledning til statiske beregninger af middelalderkirkers konstruktioner

Toke Rask Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 53.

Projekt - Vejledning til statiske beregninger af middelalderkirkers konstruktioner

Projektstart ultimo 2007. Forventet afslutning medio 2012.

Projektet er afsluttet.

I en række projekter, som er behandlet af de kgl. bygningsinspektører, har der fra rådgivernes side været uklarhed om middelalderkirkers og dermed sidestillede bygningers opbygning og konstruktive væremåde.

Denne manglende indsigt har medført forslag til istandsættelsesarbejder, som har grebet uheldigt og for voldsomt ind i den eksisterende bygning. I visse tilfælde har gennemførelsen af sådanne forslag skadet bygningens udseende og i andre, er forslagene blevet afvist af myndighederne. Resultatet er spild af rådgivningsressourcer.

Middelalderkirker er betydelige historiske og arkitektoniske bygningsværker i vores kulturarv. Det er derfor vigtigt, at viden og erfaring om materialer, konstruktionsmåder og beregning af kraftformer på disse og øvrige bygninger med hvælvinger og massive mure formidles videre til ingeniørfirmaer og andre rådgivere for menighedsrådene.

Formidlingen bør ske i moderne formulering, så den håndberegning, som anvendes, kan erstattes af IT-baserede beregningsmetoder, der beskriver denne specielle type bygninger.

Mål for projektet

 • Identificering af problemstillingen. Hvælvingstryk, tagværkets indflydelse, facadernes gravitationsstabiliserende virkning, styrkeparametre.
 • Gennemgang af egnede beregningsprogrammer som fx Mathcad, Mistra, Murværksprojektering TI. og andre med henblik på at afprøve deres egnethed til at udføre relevante beregninger.
 • Udvælgelse af egnede cases, som ved kvalitativ gennemgang og gennemregning af kraftforløb afslører problemstillingen samt viser metoder til analyse.

Deltagere

 • Eduard Troelsgård, Rådgivende Ingeniører A/S
 • Teknologisk Institut, Murværk 
 • Kirkeministeriet
 • De Kgl. Bygningsinspektører
 • Murerbranchens Oplysningsråd (MURO)
 • Statens Byggeforskningsinstitut
 • Rådgivende Ingeniør, Rambøll
 • Nationalmuseet