Unikt redskab for ingeniører og arkitekter vækker international opmærksomhed

Arash  Ehtesham

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 96.

Bygningsarkitektur

Unikt redskab for ingeniører og arkitekter vækker international opmærksomhed

Teknologisk Institut tilbyder et online beregningsprogram ”EC6design”, som er udviklet i samarbejde med Danske Tegl og SBi.

Teknologisk Institut har oplevet stor interesse for online beregningsprogrammet ”EC6design” hos udenlandske ingeniører, arkitekter og beslægtede faggrupper, som projekterer og dimensionerer murværk. Derfor har Instituttet lanceret en engelsksproget udgave af det danske online beregningsprogram.

I version 8.0 er der mulighed for at anvende andre landes National Anneks (N.A.), idet alle værdier i N.A er ”pillet ud” af beregningerne og kan inddateres som lokale parametre. Det er således muligt at beregne murværk, hvor fx de hollandske regler anvendes. Værdier for Sverige og Norge er prædefineret i programmet.

Programmet udkom første gang i 1993 i version 1.0. Dengang på disketter og med installation på brugerens harddisk. Siden har programmet undergået en udvikling, der er endt med EC6design.com, som afvikles online på internettet. På den tekniske side understøttede programmet i starten de daværende danske murværksnormer DS 414 i forskellige udgaver, men fra 2008, hvor de fælleseuropæiske normer blev gældende i Danmark, er programmet konverteret til EN 1996-1-1 som er den fælleseuropæiske murværksnorm.

EC6design.com indeholder 12 beregningsmoduler:
Beregning af laster, kombinationsvægge, tværbelastede rektangulære vægge, polygonale vægge, lodret belastede murede vægge iht. Ritter, lodret belastede vægge iht. EC6, lodret belastede elementvægge, bindere, skalmure, skiver, teglbjælker og buer samt et beregningsmodul til bestemmelse af styrkeparametre for forskellige kombinationer af mørtel og byggesten.

Indtil nu har ca. 225 danske og nordiske rådgivende ingeniørvirksomheder tegnet abonnement på programmet. Med i abonnementet hører adgang til teknisk support hos Teknologisk Institut via mail eller telefon.

Programmet EC6design.com kan anvendes mod betaling af et abonnement på 2.130,- DKK / 285,- EUR pr. år (2019), pr. sprog, pr. brugernavn.