Undersøgelse af korroderede trådbindere for boligforening

Toke Rask Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 53.

Undersøgelse af korroderede trådbindere for boligforening

Teknologisk Institut undersøgte i 2008 trådbindere i 10 fleretagers boligblokke for Boligforeningen AAB, København for at vurdere trådbindernes korrosionsfasthed. Binderne blev analyseret, planslebet og fotograferet. Konklusionen var, at grubetæring oftes forekom i murværkets nederste del, formodentligt fordi slagregn trænger ind og siver ned på formurens bagside.

Trådbindernes resttværsnitsareal målt til 41%.Boligblokkene var opført i 1964. Der blev udtaget 2 bindere i samtlige gavle: 1 foroven og 1 forneden. Binderne blev analyseret for at vurdere det reducerede tværsnit. De blev planslebet og fotograferet under mikroskopi. Rest tværsnitsarealet blev herefter målt og udregnet til 41%.
I DS 414 Murværksnormen stilles krav til, at trådbindere skal udføres i 18/8 stål. Ved hjælp af energidispertiv røngtenflourecensanalyse konstateredes det, at bindernes stålsammensætningen svarede til 18/8 stål.

Vi foretog også en vådkemisk analyse af mørtlens klorindhold for at afdække, om den indeholdt aggressive stoffer. Undersøgelsen viste et forhøjet klorindhold, som kan være forårsaget af følgende forhold:

  • Strandsandmørtel, som ikke er renvasket
  • Kloridholdige salte, som tidligere har været anvendt som frysepunktssænkende middel til mørtel ved vinterbyggeri.

Konklusion af undersøgelserne
Grubetæringer forekom hyppigst i murværkets nedre del. Dette kan givetvis begrundes med, at indtrængende slagregn siver ned ad formurens bagside for at blive ledt ud ved fugtspærren. Vandmængden er sandsynligvis størst ved murværkets nederste halvdel.
Det, at enkelte bindere i murværkets nedre del har et reduceret tværsnit, vurderes ikke at være kritisk. Det forventes, at der vil ske en spændingsomlejring, så kræfterne vil fordele sig, efter hvor de kan blive optaget. Vurderingen er, at der ikke er risiko for nedstyrtning af gavle, da binderne i den øverste del stort set er intakte. Trykket fra det overliggende murværk vil give en vis stabilitet på den nederste murværk og dermed reducere risikoen for nedstyrtning.

Udbedringsforslag
Konservativt vurderes det, at der er en restlevetid på 20-30 år, inden der bør foretages en af følgende handlinger:

  • Supplerende undersøgelser med yderligere udtagning af bindere
  • Ingen undersøgelse men montering af renoveringstrådbindere

Disse bør om muligt vælges iht. aggresiv miljøklasse på grund af det forhøjede kloridindhold i opmuringsmørtlen.