Projekt - Verifikation af teknikker til behandling af biomasse

Bjørn Malmgren-Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 10.

Projekt - Verifikation af teknikker til behandling af biomasse

ETV (Environment Technology Verification) af biomasse-behandling til energiformål

Projektet er afsluttet.

Projektstart oktober 2008. Forventet afslutning december 2009.

DANETV

Teknologisk udfører ETV (Environment Technology Verification) under DANETV.
De første verifikationer omfatter  teknologier til behandling af biomasse med henblik på øget produktion af biogas samt anvendelse af biomasse som normalt ikke udnyttes til formålet. Der gennemføres test biogas potentiale fra en række forbehandlede gødningsfraktioner med henblik på at eftervise forventninger til forbehandlingen.
Da ETV ordningen er internationalt kendt vil testresultaterne  kunne anvendes i markedføringen og dermed øge danske virksomheders markedsandele på et voksende marked for grøn teknologi.

Ud over de igangværende tests og verifikationer omfatter tilbuddet fra Teknologisk Institut fremover at verificere andre mekaniske, termiske, kemiske og enzymatiske metoder til biomassebehandling med henblik på øget energiudbytte ved fremstilling af biodiesel, bioethanol eller bio-olier fra forskellig biomasse, f.eks. affaldsprodukter fra industri

Som led i EU- kommissionens miljø handlingsplan (ETAP) planlægges oprettelse af en europæisk ETV-ordning, bl.a med det formål at fremme miljøteknologiens adgang til markedet og sikre en uafhængig dokumentation og trediepartsvurdering af miljø- og klimateknologier. ETV er et supplement til produktcertificeringer og typegodkendelser.

Igangværende verifikationer af biomassebehandling
1) Verifikation af termisk/kemisk forbehandling (alkalisk trykkogning) af husdyrgødning og fiberfraktioner fra separeret husdyrgødning primært med henblik på at øge biogasudbyttet ved efterfølgende bioforgasning sekundært at fremstille en flydende kvælstofgødning. Arbejdet udføres i samarbejde med GFE Patent A/S (Green Farm Energy og Xergi A/S). Firmaets egne undersøgelser har vist forbedrede energiudbytter på omkring 25 % ved forbehandling af husdyrgødning til biogasproduktion.

2) Verifikation af biogas potentiale fra svovlsyreforsuret og separeret fiberfraktion fra svinegylle i samarbejde med Grundfos New Business A/S. En stadig stigende del af husdyrgødning pH reguleres med svovlsyre men anvendes ikke til energiproduktion. Gennem verifikationen håber virksomheden at eftervise, at der er samme eller højere energipotentiale fra behandlede fibre og derved øge udbud og udnyttelse af biomasse til energiformål.

Deltagere

 • Green Farm Energy
 • Xergi
 • Grundfos New Business
 • Teknologisk Institut, Life Science, Kemi og Vandteknik
 • Århus Universitet
 • Forsknings- og Innovationsstyrelsen
 • Eksperter og DAN-ETV partnere fra DHI, AgroTech, Force Technology

Aktiviteter

 • Udarbejdelse af verifikations- og testprotokoller
 • Gennemførelse af test
 • Udarbejdelse af verifikationsrapport
 • Udstedelse af VERIFIKAT

Vil du vide mere?