Projekt - Verifikation af miljøvenlige teknologier

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Verifikation af miljøvenlige teknologier

Ny teknologi til optimeret styring af kantvarme og afrimning i fryseskabe.

Projektet er afsluttet.

Projektstart oktober 2008. Afsluttet december 2009.

ETV

Projektet forløber som et led i etableringen af et dansk verifikationscenter i forbindelse med en fremtidig ETV-ordning i EU. ETV står for ”Environmental Technology Verification”, og ETV-ordninger findes bl.a. i USA og Canada. Ordningen gør det muligt for udviklere af miljøvenlige teknologier og produkter at få verificeret den miljømæssige gevinst ved brug af et specifikt produkt eller en specifik teknologi.

Verifikationen foregår på et verifikationscenter hos en uafhængig tredjepart, der leverer sammen­lignelige og troværdige data. Verifikationen kan dels øge udviklernes markedsandele og give vigtige salgsargumenter. Dels kan ordningen give samfundet bedre mulighed for at investere i teknologier og produkter med positiv indvirkning på miljø og klima.

Som led i EU-kommissionens ETAP (Environmental Technology Action Plan) planlægges oprettelsen af en ETV-ordning i EU-regi. På sigt skal EU-ordningen sammensmeltes med de eksisterende ordninger i USA og Canada, så man får et internationalt verifikationsorgan, der er gældende både i EU og Amerika. Herigennem vil en verifikation af teknologi, udviklet i Danmark, kunne markedsføres og anerkendes i både EU og Amerika.

I forbindelse med etableringen af et dansk verifikationsorgan arbejdes der med verifikationer ved DHI, Force, Agrotech og Teknologisk Institut. De teknologier, der arbejdes med, danner en bred vifte inden for de fagområder, GTS-institutterne beskæftiger sig med. Et af disse fagområder er energieffektivitet i industrien, hvor køleteknik spiller en væsentlig rolle.

Danfoss har udviklet ny teknologi i forbindelse med AK2-styringen til køle-/frysemøbler. En stor del af energien til køl og frys i detailhandlen bruges af varmelegemer, der dels holder skabet fri for kondens udvendigt og dels hindrer dannelsen af rim indvendigt. Disse varmelegemer er i dag ikke styret særlig hensigtsmæssigt, og der bruges langt mere energi end nødvendigt. El-forbruget kan derfor reduceres betydeligt ved en mere optimal styring.

En reduktion af energiforbruget i varmelegemerne betyder samtidig, at kølemøblet skal bruge mindre energi på at holde produkterne kolde. En intelligent styring vil derfor både sænke det direkte energiforbrug i varmelegemerne og samtidig reducere kølebehovet.

Mål for projektet

  • Udvikling af testprotokol til verifikation af nye teknologier ifm. energioptimering af frostmøbler
  • Verifikation af effekt ved intelligent styring af kantvarme
  • Verifikation af effekt ved intelligent styring af afrimning
  • Verifikation af samlet effekt ved ny teknologi i forhold til nuværende styring.

Deltagere

  • Forsknings- og Innovationsstyrelsen
  • Teknologisk Institut 
  • Danfoss
  • DHI
  • Force
  • AgroTech

Vil du vide mere?
Information om projektet og ETV-projektet findes på: www.etv-danmark.dk