Projekt - Overvågning af fouling på industrielle varmevekslere

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Overvågning af fouling på industrielle varmevekslere

Overvågning af energiomkostning som konsekvens af nedsat varmevekslereffektivitet og analyse af optimeringsmuligheder

Projektet er afsluttet

Projektstart september 2008. Forventet afslutning september 2010.

Projektet er afsluttet.

Fouling

Formålet med projektet er at reducere virkningen af fouling i industrielle kølesystemer. Fouling er en generel beskrivelse, der refererer til uønskede aflejringer på overflader (f.eks. mineralske eller mikrobiologiske).
Projektet vil blive gennemført dels gennem udvikling og prøvning af et nyt koncept vedrørende overvågning af varmevekslereffektivitet, som online beregner og visualiserer energiomkostningerne fra fouling.

Fouling

Endvidere vil projektet prøve at forbedre og vedligeholde varmevekslereffektiviteten gennem ændret systemdesign og vedligeholdelsesstrategi af vandsystemet. Udover overvågning af energi vil overvågningen af varmevekslereffektivitet samtidig blive brugt som indikator for, hvornår varmeveksleren skal rengøres.

Manglende kontrol og synlighed af varmevekslereffektiviteten menes at være en væsentlig barriere til udnyttelse af optimeringspotentialet. Projektresultaterne vil give driftspersonalet i ethvert firma et anvendeligt redskab til at udføre cost-benefit-analyser, så det bliver tydeligt, hvornår det er bedst at rengøre varmeveksleren. I dag rengøres vekslerne i bedste fald periodisk eller i værste fald, når ydelsen helt klart er for lav. Dette projekt involverer de vigtigste danske aktører i gruppen og dækker hele forsyningskæden fra produktleverandører over energirådgivere til slutbrugeren.

Mål for projektet

1. Udvikling af algoritme til online beregning af varmevekslereffektivitet og online cost-benefit- analyser.
2. Udvikling, test og implementering af overvågningsenhed ved de deltagende slutbrugere.
3. Krav til overvågningsenhed:

    a. Tilbagebetalingstid på installation: ½ år
    b. Forventet pris: 10.000,- DKK
    c. Skal kunne bruges på alle varmevekslertyper
    d. Nøjagtighed: 10 %
    e. Adaptiv funktion.

4. Udvikling af korrelation mellem foulinggrad og reduktion af varmevekslereffektivitet (U-værdi).
5. Opnå definerede besparelser ude hos de deltagende slutbrugere.
6. Skabe et salgbart produkt for de deltagende udstyrsleverandører.

Deltagere

 • Grundfos Management A/S – Thomas Morrison
 • Grundfos Sensor A/S – Lars Meisner
 • Johnson Controls – Christian Svarregård
 • IPU Refrigeration and Energy Engineering – Morten Skovrup
 • Alfa Laval Lund AB – Rolf Christensen
 • Arla Foods AMBA – Poul Erik Madsen
 • Novo Nordisk – Henrik Jensen
 • Færch Plast – Leif Byskov Larsen
 • Skare Meat Packers – Per Bromerholm
 • Enervision A/S – Per Mikael Pedersen
 • Scanenergi (tidligere Enervice) – Robert Lauridsen
 • Energistyrelsen

Aktiviteter

1. Inspektion af slutbrugernes energisystemer
2. Problemstillinger ved drift og vedligehold
3. Opsætning af måleudstyr ved slutbrugere
4. Analyse af måleresultater
5. Udvikling af overvågningsalgoritme og udstyr
6. Implementering af overvågningsalgoritme og udstyr
7. Analyse og optimering af vandbehandling og driften af vandsystemerne
8. Analyse af fouling.

Mere information

Artikel om køling & opvarmning bragt i "teknisk nyt" nr. 7 - 2009.  

Slutrapport: