Projekt - Højeffektive systemer til energibesparelser i industrielle køleanlæg med ammoniak

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Projekt - Højeffektive systemer til energibesparelser i industrielle køleanlæg med ammoniak

Projektet er afsluttet.

Projektstart 2008. Projekt afslutning 2010.

Fase 2 - se fase 1

Energiforbruget til forarbejdning og frysning af fødevarer er stigende på grund af stigende efterspørgsel efter frosne fødevarer af høj kvalitet. Udviklingen af nye processer og komponenter til industrielle køleanlæg har stået stille de sidste 20 år.
Et industrielt køleanlæg bygget i 1987 ligner til forveksling et industrielt køleanlæg bygget i 2007.

Derfor er der brug for tiltag, der kan minimere energiforbruget i industrielle køleanlæg med ammoniak. Lokalt og globalt set, er ammoniak det mest anvendte kølemiddel til industrielle køleformål, og ammoniak er et naturligt kølemiddel med GWP = 0
og ODP = 0.

Det har nogle fremragende termiske egenskaber sammenlignet med andre kølemidler. Varmeovergangstallet ved fordampning er f.eks. betydelig højere sammenlignet med andre kølemidler, hvilket resulterer i mindre varmevekslere og lavere energiforbrug. Nærværende projekt tager udgangspunkt i ovennævnte problemstilling, således at det bliver muligt at påmontere de nyudviklede applikationer fra dette projekt på eksisterende køleanlæg og dermed nedbringe energiforbruget. De skal også udvikles til nye anlæg, der opstilles.

Projektet vil undersøge to systemer, der fjerner tryktabet i den våde retur fra fordamperen til pumpeseparatoren, således at kompressorens sugetryk hæves svarende til trykket i fordamperen. Ifølge beregningerne vil dette kunne forbedre systemets COP med op til 20%.

Mål for projektet
Projektet har til formål at nedbringe energiforbruget i industrielle køle- og fryseanlæg, der anvender det naturlige kølemiddel ammoniak som kølemiddel, ved at fjerne tryktabet i den våde retur fra oversvømmede fordampere. Målsætningen er at nedbringe energiforbruget med 10% i forhold til eksisterende systemer svarende til en energibesparelse på 30 GWh/år.

Endvidere vil en sådan optimering af anlæggene kunne medføre, at den totale fyldning i ammoniaksystemet mindskes, da de våde returledninger og fælles pumpeseparator elimineres. 

Deltagere

  • Teknologisk Institut
  • Johnson Contol
  • Alfa Laval
  • Körting
  • Helpman
  • Grundfos
  • Dybvad Stålindustri

Aktiviteter
Beregning, dimensionering og opbygning af test unit til afprøvning af de forskellige optimeringsløsninger.

Afsluttende projektrapport på engelsk