Reduceret udligningstid – tidligere opskæring (2022) - Transport af ikke-færdigudlignet kød 2022-2023

Marchen  Hviid

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 77.

udligningstid

Reduceret udligningstid – tidligere opskæring (2022) - Transport af ikke-færdigudlignet kød 2022-2023

2023

Projektets formål

Formålet med projektet er at fremskaffe dokumentation, der gør det muligt for slagterierne at efterleve EU-forordning 2017/1981 omkring transport af ikke-færdigudlignet kød og samtidig give mindst mulig CO2-belastning.

AP1. Transport af ikke-færdigudlignet kød (2022-2023) 

Målene med AP1 er at

  • Undersøge, om andre typer af nedkølingscontainere, fx beregnet til ”superkøl”, kan dække behovet for efterkøling (2023).
  • Beregne CO2-besparelser ved ændringer i transport af ikke-færdigudlignet kød (2023).

 

2022

AP2 Transport af ikke-færdigudlignet kød 

Formål:

Målet med AP2 er at dokumentere betydning af tidlig tredeling af slagtekroppen. Temperaturfald i overflade og kerne for skinke og forende følges under en simuleret transport i op til 30 timer fra udlæsning. Kødkvalitet og fødevaresikkerhed undersøges, og eventuelt behov for efterkøling fastlægges.

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at ved effektiv nedkøling af den hele slagtekrop, kan kernetemperaturen i skinkedelstykket også nå at blive færdigudlignet (fra 10˚C til 4 ˚C) i løbet af 10 timer. Overfladetemperaturen, hvor to skinker mødes, vil følge kernetemperaturen efter omkring 5 timer, mens temperaturen på overfladen hurtigere vil nå den endelige udligningstemperatur.

Der blev ikke fundet øget forekomst af PSE i skinkerne, som blev færdigudlignet efter opskæring, og der blev heller ikke fundet øget mikrobiologisk vækst af hverken mesofile eller psykotrofe bakterier. Alle snitflader blev bedømt ”OK salgbare” efter 30 timers simuleret transport.

Beregninger viste, at et effektivt køleanlæg på en trailer kan fjerne den overskydende varme i løbet af 5-7 timer, hvis den gennemsnitlige temperatur i skinkerne er mellem 8-10˚C ved udlæsning.

Den næste store aktivitet i projektet (2023) er at undersøge temperaturfald og betydning af placering i trailer, når denne er fuldt lastet med delstykker, som skal færdigudligne under transport.

reduc

Projektstatus 3. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at data fra forsøget udført i juni med en simuleret transport i op til 30 timer fra tre-deling er analyseret.

Resultaterne viste, at den benyttede kølecontainer kunne fortsætte nedkøling af de halvvarme delstykker, og at der ikke var en øget mikrobiologisk vækst på de tidligt opskårne delstykker.

På billedet ses placering af loggere og delstykker i kølecontainer.

Den næste store aktivitet i projektet er, at undersøge konsekvenser af nedkølingsforløbet i delstykker placeret i en fuldt lastet container.

nondestr.PNG

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at forsøget ”Dokumenteret temperaturfald efter tredeling” er gennemført medio juni. Forsøget blev  gennemført med en simuleret transport i op til 30 timer fra tre-deling. Data er endnu ikke opgjort.

DMRI har desuden deltaget i ‘WORKSHOP ON F2F STRATEGY - Optimising the framework and conditions for carcass transport for more impact on sustainability in the EU’ med indlægget: Cold Chain - Documentation of temperature decline after cutting - non equalised carcasses. Workshoppen var arrangeret af UECBV (European Livestock and Meat Trades Union). Udover Danmark var der indlæg fra Holland og Frankrig.

Den næste store aktivitet i projektet er rapportering af forsøg gennemført i juni og planlægning af næste aktivitet.

Workshop:

Hviid, M. (2022) Cold Chain: Documented temperature after cutting - non equalised carcasses. EU F2F strategy workshop, 2. juni

 

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at planlægning af forsøg er i gang. Resultaterne vil indgå i EU kommissionens arbejde med temperatur under transport (måling og dokumentation), sammen med forsøg gennemført af franske og hollandske slagterier.

Denne aktivitet vil desuden blive kombineret med SAF projektet: Nondestruktiv temperaturmåling.

Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre forsøgene og deltage i workshop i EU om emnet.

tr