Reduceret udligningstid – tidligere opskæring

Marchen  Hviid

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 77.

udligningstid

Reduceret udligningstid – tidligere opskæring

Projektets formål 2022:

Formålet er at reducere udligningstiden med minimum 5 timer og at fremskaffe dokumentation, der gør det muligt for slagterierne at efterleve EU-forordning 2017/1981 omkring transport af endnu ikke temperaturudlignede delstykker.

AP1 Kvalitetsbevarelse ved tidlig opskæring

Formål:

Målet med AP1 er at fastlægge bedst mulig teknologi til elstimulering, placering på slagtekæden og indstilling i relation til kvalitet af slutprodukt.

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at årets første delforsøg med elstimulering er gennemført på værtsslagteriet, hvor det var muligt at elstimulere lige før overgang til hvid slagtelinje. Elstimulering betød, at pH, målt i kam lige efter udgang af køletunnel var 0,1 enhed lavere i de elstimulerede kroppe sammenlignet med de ustimulerede. Der blev kun fundet minimale forskelle i de øvrige kvalitetsegenskaber, dog en tendens til lidt højere dryptab.

Den næste store aktivitet i projektet er at kombinere el-stimulering med tidligere opskæring og følge temperaturudligning i delstykkerne og kvalitetsudvikling i midterstykket.

kval

Projektets formål 2021:

Reducere udligningstiden med minimum 5 timer, så slagtekroppene hurtigere er klar til opskæring og videre distribution uden kvalitetsforringelser.

Målene er 1) at identificere bedst mulig teknologi til elstimulering af slagtekroppe og optimal placering på slagtekæden, 2) at fastlægge den optimale indstilling af elstimuleringsudstyr i relation til kvalitet af slutprodukt og tidspunkt for tredeling og 3) at udarbejde best practice for brug af elstimulering for reduceret udligningstid

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at el-stimulering mindsker dryptab og bevarer konsistens, slut-pH og farve, hvis slagtekroppen opskæres, før fuld temperaturudligning er opnået. Testen blev gennemført på ZBC og kan nu gentages på et slagteri med ”rigtig” køletunnel.

Testudstyret er blevet opdateret, så det kan benyttes på et værtsslagteri, og værtslagteriet er blevet valgt efter en besøgsrunde, hvor 4 slagterier blev sammenlignet.

Den næste store aktivitet i projektet er at gennemføre forsøg på et slagteri med tunnelkøling, hvor el-stimulering kombineres med tidligere opskæring.

reddec.PNG

 

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at el-stimulering efter sværbehandling – før åbning, umiddelbart giver den mest ensartede stimulering. Grisekroppe skulle kun stimuleres 10-15 sekunder for at opnå den ønskede effekt på pH-fald, uden at farve og dryptab blev påvirket.

Midterstykkets kvalitet, herunder slicability af bryststykket, er vigtige kvalitetsparametre, og der er udarbejdet en metode til at måle denne egenskab i de kommende undersøgelser.

Den næste store aktivitet i projektet er at teste de udvalgte el-stimulerings profiler på slagtekroppe, som også køles effektivt, og derefter opskæres tidligere. Dette udføres på ZBC.

 

Desuden skal testudstyret gøres klar til test under kommercielle betingelser, hvilket forventes udført i 2022.

reduc

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at forsøgene med indstilling af el-stimuleringsudstyret er godt i gang i samarbejde med slagteriskolen i Roskilde.  Der er testet effekt af stimulering ved tre forskellige placeringer på slagtelinjen, og på basis af dette er det valgt at fortsætte med stimulering før åbning, da det umiddelbart giver den bedste effekt på det tidlige pH-fald.

Billederne viser at el-stimulering bl.a. aktiverer forbenene, og selvfølgelig også resten af musklerne.

Den næste store aktivitet i projektet er, at vælge de mest lovende stimuleringsprofiler, og udover at måle det tidlige pH-fald også undersøge effekten på PSE i skinkemusklerne og dryptab, farve og konsistens i kam-musklen.

reduceret

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at det tidligere udviklede el-stimuleringsudstyr til styring af stimuleringsprofil og opsamling af data for faktisk stimulering er testet  og vurderet fuldt funktionsdygtigt.

Desuden er undersøgt hvilke udstyrsleverandører, som eventuelt kan forventes at kunne bidrage med teknologi til industriel el-stimulering af grise.

Den næste store aktivitet i projektet er opstart af de første test, hvor det skal undersøges hvilket pH fald, fremkaldt af el-stimulering, der er mest optimalt, når kødkvalitet skal bevares.

De første test forventes at blive gennemført i samarbejde med slagteriskolen (ZBC) i  Roskilde, når corona tillader det.

reduceret udligning.PNG