Reduceret udligningstid – tidligere opskæring

Marchen Sonja Hviid

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 77.

udligningstid

Reduceret udligningstid – tidligere opskæring

Projektets formål:

Reducere udligningstiden med minimum 5 timer, så slagtekroppene hurtigere er klar til opskæring og videre distribution uden kvalitetsforringelser.

Målene er 1) at identificere bedst mulig teknologi til elstimulering af slagtekroppe og optimal placering på slagtekæden, 2) at fastlægge den optimale indstilling af elstimuleringsudstyr i relation til kvalitet af slutprodukt og tidspunkt for tredeling og 3) at udarbejde best practice for brug af elstimulering for reduceret udligningstid

Projektstatus 3. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at el-stimulering efter sværbehandling – før åbning, umiddelbart giver den mest ensartede stimulering. Grisekroppe skulle kun stimuleres 10-15 sekunder for at opnå den ønskede effekt på pH-fald, uden at farve og dryptab blev påvirket.

Midterstykkets kvalitet, herunder slicability af bryststykket, er vigtige kvalitetsparametre, og der er udarbejdet en metode til at måle denne egenskab i de kommende undersøgelser.

Den næste store aktivitet i projektet er at teste de udvalgte el-stimulerings profiler på slagtekroppe, som også køles effektivt, og derefter opskæres tidligere. Dette udføres på ZBC.

 

Desuden skal testudstyret gøres klar til test under kommercielle betingelser, hvilket forventes udført i 2022.

reduc

Projektstatus 2. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at forsøgene med indstilling af el-stimuleringsudstyret er godt i gang i samarbejde med slagteriskolen i Roskilde.  Der er testet effekt af stimulering ved tre forskellige placeringer på slagtelinjen, og på basis af dette er det valgt at fortsætte med stimulering før åbning, da det umiddelbart giver den bedste effekt på det tidlige pH-fald.

Billederne viser at el-stimulering bl.a. aktiverer forbenene, og selvfølgelig også resten af musklerne.

Den næste store aktivitet i projektet er, at vælge de mest lovende stimuleringsprofiler, og udover at måle det tidlige pH-fald også undersøge effekten på PSE i skinkemusklerne og dryptab, farve og konsistens i kam-musklen.

reduceret

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

Det vigtigste nye output er, at det tidligere udviklede el-stimuleringsudstyr til styring af stimuleringsprofil og opsamling af data for faktisk stimulering er testet  og vurderet fuldt funktionsdygtigt.

Desuden er undersøgt hvilke udstyrsleverandører, som eventuelt kan forventes at kunne bidrage med teknologi til industriel el-stimulering af grise.

Den næste store aktivitet i projektet er opstart af de første test, hvor det skal undersøges hvilket pH fald, fremkaldt af el-stimulering, der er mest optimalt, når kødkvalitet skal bevares.

De første test forventes at blive gennemført i samarbejde med slagteriskolen (ZBC) i  Roskilde, når corona tillader det.

reduceret udligning.PNG