Reduktion af fremmedlegemer

Peter René Bolvig Stentebjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 90.

dynahjs

Reduktion af fremmedlegemer

Projektets formål er at fastlægge kilder til plastforureninger på slagteriet og derefter anvise, hvordan man enten eliminerer kilder eller sekundært etablerer kompakte automatiske inspektionssystemer, således at produkter effektivt kan screenes og renses for plastfremmedlegemer.

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er:

•Der er foretaget besøg og gennemgang af flere danske slagteri- og forædlingsvirksomheder for at fastlægge potentielle kilder til fremmedlegemer i produktionsmiljøer.

•Måleforsøg er udført med både Vision- og røntgenudstyr til at detektere plast- og metalfremmedlegemer i produkter.

•Udvikling af et digitalt værktøj/guideline til at udpege kritiske processer/forhold i produktionen, hvor fremmedlegemer potentielt kan opstå.

Klare anbefalinger af tiltag til en reduktion af fremmedlegemer hos virksomheder, inkl. proceduretiltag samt udstyrsvalg og placering

Den næste store aktivitet i projektet er, at

•Afslutte projektet, inkl. årsrapportering af projektresultater.

Projektstatus 3. kvartal 2022

De vigtigste nye output er:

•Etablering af vidensbank af typiske fremmedlegemer, der forekommer hos både slagterier og forædlingsvirksomheder. Projektgruppen har fået adgang til konkrete eksempler på fremmedlegemer fundet i enten produktion eller indgangskontrollen hos virksomhederne.

•Forsøg med kombination af vision- og 2-energi røntgenudstyr ifm. detektion af mindre metalstykker fra brynjehandsker i produkter både med og uden ben. Der er foretaget målinger og analyser samt lavet en vurdering af fordelen ved at kombinere vision og røntgen.

•Fortsat indhentning og opgørelse af data fra fund af fremmedlegemer fra eksisterende visionudstyr, der kører i drift hos flere virksomheder.

•Planlægning af besøg hos relevante virksomheder mhp. vurdering af risiko samt kortlægning af kilder til fremmedlegemer.

De næste store aktiviteter i projektet er, at

•Besøge og gennemgå min. 2 virksomheder ifm. udvikling af evalueringsværktøj til fremmedlegemer (Action Cards). De første besøg er allerede foretaget i september.

•Foretage måleforsøg med 2-sidet vision-testudstyr hos DMRI med de konkrete plast-fremmedlegemer fra virksomhederne.

•Udvikle og teste detektionsalgoritmer for at afklare vision-udstyrets evne til at detektere de forskellige plasttyper.

 

Projektstatus 2. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at vi har analyseret opsamlede data fra eksisterende vision kontrol installationer. Det opstillede udstyr bruges til at finde specielt plastfremmedlegemer og til at levere feedback til råvareleverandørerne.

Udstyret kan identificere fremmedlegemer større end 5-10 pixel, og analysen viser, at de fleste fund er mellem 10-30 pixel. Udstyret kan også finde væsentligt større fremmedlegemer, men det opstillede udstyr kigger på produkter, som har været gennem en hakker, hvorfor større stykker ikke forekommer.

Der forekommer flest blå fremmedlegemer, men der findes også gule, grønne og røde fremmedlegemer. De forskellige typer fremmedlegemer er ujævnt fordelt over dagen.

Den næste store aktivitet i projektet er at undersøge, om kombination af vision og 2-energi røntgen vil forbedre evnen til at finde fremmedlegemer. Desuden fortsættes med analyse af eksisterende data.

fund2.PNG

 

Projektstatus 1. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at der er afholdt idégenereringsmøder med slagterierne, og projektet er dermed afgrænset til at få specificeret, hvor kontrollen med og fjernelse af fremmedlegemer mest optimalt foretages ud fra en omkostningsbetragtning. Dvs. hvor vil virksomheden få mest for pengene.

Typer, frekvens og mulig kilde af fremmedlegemer vil indgå i beslutningsgrundlaget, og det er derfor nødvendigt at etablere en vidensbank/oversigt for typiske fund på de udvalgte produktgrupper.

Den næste store aktivitet i projektet er at få etableret en protokol for opsamling af data fra daglig drift internt på slagterierne, som kan danne grundlag for den vidensbank/oversigt, som skal etableres i projektet.

red