Reduktion af Listeria monocytogenes i fersk kød

Gry Carl Terrell

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 13.

opskær

Reduktion af Listeria monocytogenes i fersk kød

Formål

Projektets formål er at fastlægge, hvordan forekomst af Listeria monocytogenes i fersk kød kan reduceres.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der bliver arbejdet på at opdatere observationer og vurderingskriterier til hygiejnegennemgang af slagterier med fokus på Listeria. I denne proces arbejdes der med at udarbejde et interaktivt og fleksibelt inspektionsskema (Listeria Action Card), så det kan imødekomme de store variationer, der er i produktionsapparatet og processerne fra virksomhed til virksomhed

Den næste store aktivitet i projektet er, at gennemføre observationer på slagterier for at efterprøve og justere det opdaterede skema. Denne aktivitet er afhængig af, at der igen bliver åbnet for forsøg på slagterierne efter Corona-nedlukningen.

inspek

Inspektionsskema til brug ved hygiejnegennemgang af slagterier

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

I projektet er det i 2019 forsøgt at identificere mulige kontaminationsveje af Listeria på slagtegangen og i opskæringen ud fra prøvetagning på fire slagterier, der adskiller sig fra hinanden bl.a. i forhold til slagteprocesser.

Status for Q1 2020: Da der pt. udskiftes robotter på slagtegangene på flere af de deltagende slagterier, er prøvetagningen sat i bero. Det skal desuden besluttes, om der i fremtiden skal skiftes analysestrategi således, at der i stedet for at analysere for Listeria monocytogenes analyseres for Listeria spp., da frekvenserne af Listeria monocytogenes generelt er for lave og for varierende til, at der kan drages sikre konklusioner ud fra det indsamlede datamateriale.

Sidste typebestemmelse af isolater af Listeria monocytogenes fra prøver taget på slagtegang, køl og opskæring er færdiggjort. Analyserne peger på, at Listeria fra næsebor/næsegang kan være en vigtig kilde til kontaminering af forender. Derudover viser analyserne, at enkelte af de dominerende typer af Listeria, som findes på bånd og produkter i opskæringen, kan stamme fra slagtegangen, hvor de findes på enkelte slagtekroppe. Herfra sker der en signifikant stigning i frekvens af disse typer af Listeria til bånd og produkter i opskæringen.

Der er påbegyndt en optegning (tabel) over udstyr på slagtegangene på de fire deltagende slagterier med det formål at afdække hvilke forskelle i udstyr, der eventuelt kan sammenholdes med observerede forskelle i frekvens af Listeria på de fire slagterier. Med udgangspunkt i denne tabel skal der udvikles et simpelt digitalt ”Listeria action card”, der ved brug kan afdække potentielle risikoområder i forhold til kilder til Listeria på hhv. slagtegang og i opskæringen.

Der er udarbejdet et litteraturstudium, hvor fokus har været på at afdække dels den videnskabelig litteratur i forhold til forekomst og potentielle kilder til spredning af Listeria monocytogenes på slagtegangen og dels tidligere undersøgelser foretaget af DMRI vedrørende testede tiltag til reduktion af bakterier på slagtegang og på produkter.