Røggasrensningssystemer til mindre entreprenørmaskiner

Morten  Køcks

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 80.

Entreprenørmaskiner

Røggasrensningssystemer til mindre entreprenørmaskiner

Projektstart januar 2018. Projektet blev afsluttet i december 2019.

EU stiller skrappe krav til udledning af partikler fra nye entreprenørmaskiner. Reglerne gælder imidlertid ikke små entreprenørmaskiner af ældre dato. Dette projekt har vist, at der kan opnås en mærkbar miljøgevist ved at eftermontere røgrensninsløsninger på ældre maskiner: Udledningen af sundhedsskadelige partikler kan reduceres med over 99,7% - til gavn for både nærmiljø og ikke mindst medarbejdere i og omkring maskinerne.

Gode erfaringer fra større entreprenørmaskiner

Projektet tog udgangspunkt i de erfaringer, der blev gjort i et tidligere MUDP-projekt med fokus på retrofit-løsninger til større maskiner. Dette projekt viste, at det er teknisk muligt at anvende en kombinationsløsning af partikelfilter og NOx-reducerende SCR-katalysator på en asfaltudlægger, og at der kan opnås en effektiv emissionsreduktion, uden at det i øvrigt har negativ indflydelse på hverken maskine eller driftssikkerhed.

På baggrund af disse positive resultater blev der i dette projekt udviklet kosteffektive filterløsninger til mindre maskiner, som også tog hånd om de tekniske og praktiske udfordringer, såsom pladsforhold og samspil med motorstyring.

Skrappere EU-krav til udledning

Projektet udsprang til dels af en ny EU-lovgivning, der stiller markant strengere krav til udledningen af især sodpartikler fra maskinsegmentet – små entreprenørmaskiner. Den nye lovgivning, de såkaldte Stage-krav, gælder dog kun for nye entreprenørmaskiner. Derfor ville der kunne opnås en stor miljøgevinst ved at eftermontere røgrensningsudstyr på de ældre maskiner. Desuden kan der være en økonomisk gevinst ved ikke at være tvunget til at erstatte dem med helt nye maskiner.

Konklusioner fra projektet

I projektperioden blev der udviklet tre forskellige røgrensningsløsninger, som alle blev driftet og testet på en mindre gravemaskine i en længere periode for at sikre målsætningen om at udvikle alsidige, simple og kosteffektive løsninger til at reducere luftforurening.

Projektet viste blandt andet, at alle tre systemer medfører en meget effektiv reduktion af partikler på over 99,7 %. For System 2 og System 3, som indeholder SCR-teknologi, er der målt gennemsnitlige NOx-reduktioner på henholdsvis 40-50 % og 95-97 %. Alle tre systemer medfører, at maskinens partikeludledning reduceres til et niveau, der er sammenligneligt med, hvad en Stage V-maskine over 19 kW må udlede. På NOx-siden medfører System 2, at NOx-udledningen reduceres til, hvad en Stage V-maskine på 19-56 kW må udlede, og for System 3 svarer NOx-udledningen til, hvad en Stage V-maskine på 56-560 kW må udlede.

Med et af de tre systemer monteret på maskinen måles i nærmiljøet omkring maskinen ingen signifikant forskel i partikelniveau i forhold til baggrundsniveau, på trods af at der arbejdes med maskinen. Til sammenligning blev partikelniveauet i luften omtrent fordoblet i forhold til baggrundsniveauet omkring en tilsvarende maskine uden efterbehandlingssystem monteret.

Denne forskel underbygges af langtidsmonitorering over cirka 8 uger af partikelmassekoncentrationen (PM2.5) i gravemaskinens førerkabine, som viser, at førerens eksponering overfor PM2.5 reduceres med ca. 50 %, når et efterbehandlingssystem er monteret på maskinen. Ved interviews med brugerne af maskinen peges der da også på, at luften omkring maskinen opleves meget bedre og med færre lugtgener.

Efterbehandlingssystemerne vil især være attraktive at montere på specialmaskiner, som har en markant længere driftsperiode end mere almindelige maskiner, hvor alternativet til efterbehandling er udskiftning til nye maskiner, som fra producentens side er udstyret med effektiv røgrensning.

Yderligere resultater og konklusioner fremgår af rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Deltagere

  • Purefi A/S
  • Per Aarsleff A/S
  • Teknologisk Institut

Projektet blev medfinansieret af Miljøstyrelsen under MUDP-støtteordningen. 

Læs mere