Roetop Rubisco: Fødevareegnet protein af sukkerroetoppe fra sukkerproduktion

Clara Fernando Foncillas

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 89.

Roemark med biogasanlæg

Roetop Rubisco: Fødevareegnet protein af sukkerroetoppe fra sukkerproduktion

Nyt projekt bygger videre på projektet SUBLEEM 2.0, hvor der blev udviklet bioraffineringsinfrastruktur og -processer hos Teknologisk Institut til ekstraktion af protein fra bl.a. sukkerroeblade med sigte på en proces, der kunne generere fødevareegnede produkter.

 

Merudnyttelse af rest- og sidestrømme fra primær og fødevareproduktionen er en af de helt centrale udfordringer for at imødekomme stigende efterspørgsel på fødevareprotein, uden samtidig at belaste primærproduktionsapparatet. Dette kan procesmæssigt gøres gennem bioraffinering og fermentering.

Sukkerroeproduktion er en af de centrale afgrøder i region Sjælland og sukkerroer er suverænt den største CO2-optager af de danske afgrøder. Selve roen udnyttes i stor stil men i forbindelse med den årlige produktion af 34.000 ha sukkerroer akkumuleres der over 68.000 tons bladmasse (tørstof). Med et indhold på 15% protein i bladtoppen er det med et lavt estimeret udbytte på blot 25 % muligt at opnå en produktion på 2.500 tons protein årligt fra en ressource som i dag blot pløjes ned i jorden i forbindelse med optagning af roerne.

Især hvid(grøn-)protein (rubisco) og kostfibre er interessante produkter ift. at skabe en fornuftig og økonomisk bæredygtigt forretningsplan. Indledende funktionalitetsanalyser af proteinfraktionen viser god opløselighed ved pH 4.0 – 8.0, god gelering, emulgeringskapacitet og vandbindingsevne, hvilket gør den egnet til flere fødevaremæssige formål f.eks. som erstatning for æg. Produktet har dog stadig behov for udvikling, da der i forhold til markeds- og forbrugerpræferencer er et kritisk behov for at optimere på smag, lugt og farve. Der vil derfor i dette projekt blive udviklet på de enkelte enhedsoperationer, og udviklet og vurderet ift. nye potentielle teknikker til yderligere oprensning og udvikling af protein-produktet fra roetoppe, så det kan skabe fundamentet for nye fødevareprodukter.

I dette projekt vil nye potentielle teknikker til yderligere oprensning og udvikling af protein-produktet fra roetoppe blive analyseret.

 

grafik til Roetop rubisco dansk version med opdateret partnere

Partnere i projektet

  • Erhvervshus Sjælland
  • Food & Biocluster
  • Lihme Protein Solutions
  • Nordic Sugar
  • Teknologisk Institut

Projektet løber indtil juni 2023

Læs mere her

SUBLEEM 2.0