Screening af blod for antibiotikarester og sygdomsmarkører

Nicolai Christian Bork

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 72.

anti

Screening af blod for antibiotikarester og sygdomsmarkører

Formål

Projektets formål er at udvikle en automatiserbar metode til screening for antibiotikarester i griseblod. Desuden skal der ved et litteraturstudie skabes et overblik over målbare sygdomsmarkører i blodfraktionen.

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der arbejdes på at afslutte et litteraturstudie vedr. måling af antibiotikarester i blodfraktionen til brug i forbindelse med slagteriernes egenkontrol.

Desuden er der set på anvendelsen af biomarkører, herunder sygdomsmarkører og sundhedsmarkører.

Den næste store aktivitet i projektet er, at projektet afsluttes.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der under vidensopsamlingen vedr. sygdomsmarkører, er set på acute phase proteins som sygdomsmarkører for betændelsestilstande.

Det er ligeledes undersøgt om det er muligt at anvende massespektrometri som analyseprincip, men dette ser umiddelbart ikke ud til at være optimalt, og dermed heller ikke hangriseudstyret (LDTD-MS/MS). Derimod er der større potentiale for automatiserede biosensorer og lateral flow devices. Business casen for anvendelsen af sygdomsmarkører er dog stadig tvivlsom.

I forlængelse af vidensopsamlingen for sygdomsmarkører er der også set på muligheden for at anvende sundhedsmarkører. Disse kan for eksempel være fedtopløselige vitaminer, hvilke bør kunne analyseres sammen med hangriseprøverne.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der udarbejdes business cases for anvendelsen af sygdomsmarkører og sundhedsmarkører.

Dernæst vil der ske en afrapportering med publikation.

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at projektets fokus på antibiotikaanalyse og anvendelsen af blod som matrice i stedet for nuværende praksis, der anvender væv, er blevet diskuteret sammen med følgegruppen og porteføljestyregruppen.

Der har desuden været afholdt udvidet projektmøde for interessenter og eksperter inden for felterne antibiotikaanalyse og sygdomsmarkører. Generelt var holdningen at myndighedsprøver og analyser ikke skal berøres i projektet, og at det kun er egenkontrollen, der er relevant for projektet. Desuden blev anvendelsen af en anden matrice end væv fundet kompliceret, da udtaget af blodprøver vil foregå inden slagtekroppen opmærkes, og samtidig vil det være svært at sammenligne prøveresultater fra blod med vævsprøver (myndighedsprøver foretages i væv). Det blev vurderet at virksomhedernes analysekapacitet er fuld tilstrækkeligt i forhold til egenkontrol og myndighedskrav.

Det er aftalt med følgegruppen at fokusere på sygdomme og sygdomsmarkører, hvorfor aktiviteterne til antibiotikaanalyserne afrundes.

Litteraturgennemgang af artikler og kontakt med udstyrsleverandøren med henblik på anvendelse af LDTD-MS/MS (laser diode thermal desorption – tandem mass spectrometry) viser, at det er muligt at anvende teknologien til måling af lægemidler og metabolitter. Det er tidligere vist med hangriseanalysen, at udstyret giver en meget hurtig analysetid og lave analyseomkostninger, hvilket også forventes for lægemidler og metabolitter

Den næste store aktivitet i projektet er, at der afsluttes litteraturstudie om sygdomsmarkører, og der udpeges relevante sygdomsmarkører til videre arbejde. Der vil samtidig udarbejdes en business case for de relevante markører.

For at styrke udviklingsarbejdet i projektet undersøges mulighederne for at udarbejde en innovationsfondsansøgning. 

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Referencestoffer er fremskaffet med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Indsamling af relevant litteratur vedrørende analysemetoder er opstartet og vurderet. Ifølge den læste litteratur er der ikke noget endnu, der taler imod at lave en screeningsmetode med blod. Indkøring af analysemetoder for antibiotikarester i væv og blod er opstartet, inkl. indkøring af referencestofferne på LC-MS/MS.