Spildevand fra hospital skal renses effektivt og økonomisk

Caroline Kragelund Rickers

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 40.

Spildevand fra hospital skal renses effektivt og økonomisk

Visse stoffer i hospitalers spildevand vurderes at være en trussel mod miljøet. Rensning er imidlertid normalt en dyr og besværlig proces. I forbindelse med etableringen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus vil hospitalet, Krüger, DTU og Teknologisk Institut derfor udvikle et teknologikoncept, der, ved hjælp af avancerede biologiske og kemiske processer, gør rensningen af miljøskadelig spildevand mere effektiv. Der forventes derfor en stor energiforbedring i forhold til en typisk fuldstændig behandling af hospitalsspildevand.

I spildevand fra hospitaler findes der såkaldte miljøfremmede stoffer, der ikke hører til i naturen og derfor kan skade miljøet. Der har de seneste år været stor bevågenhed omkring disse stoffer, men det har indtil nu været en dyr affære at lave totalrensning af hospitalers spildevand. Derfor er der behov for et miljø- og energieffektivt system, der kan rense de særligt belastede delstrømme fra hospitaler. Ambitionen er, at hospitaler ikke længere skal udgøre en særlig miljøbelastning af spildevandssystemet.

Projektets målsætning er at rense delstrømmene med en kombination af biologiske og kemiske processer.

Rensningen starter med den biologiske omsætning. Her benyttes fastsiddende biokulturer der skaber gunstige vækstbetingelser for de særlige bakterier, der effektivt nedbryder de miljøfremmede stoffer i hospitalsspildevandet. Når hovedparten af stofferne er omsat biologisk, benyttes kemisk omsætning med avanceret oxidation. De avancerede oxidationsprocesser fjerner de sidste rester af miljøfremmede stoffer, der måtte være meget svært biologisk nedbrydelige.

Ifølge Lars DM Ottosen, projektleder fra Teknologisk Institut, er der et stort potentiale i projektet:

- Der er tale om et meget elegant projekt, som kombinerer biologisk og kemisk rensning på et højt teknologisk niveau, men som alligevel forventes at munde ud i en særdeles robust og såvel miljø- som omkostningseffektiv løsning.

Projektet udvikles i takt med byggeriet i Skejby og perspektiverne med den nye metode til rensning er ikke begrænset til Danmark – allerede nu ser projektets industripartner, Krüger, store eksportmuligheder.

- Vi er meget glade for dette offentlige-private samarbejde. Vi har stor erfaring med denne specifikke biologiske teknologi og den har vist sig meget effektiv til at nedbryde komplekse organiske forbindelser. Derfor forventer vi, at projektet resulterer i en fremgangsmåde velegnet til rensning af hospitalsspildevand, men der også har brede anvendelsesmuligheder og giver potentiale for grøn vækst og eksport, udtaler direktør Leif Bentsen, Krüger A/S. 

Projektet startede den 1. februar 2013 og varer 18 måneder. Projektet er finansieret af de fire partnere med tilskud fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations-programmet (MUDP).

Projektkoordinator er Caroline Kragelund Rickers fra Teknologisk Institut: tlf. 7220 29 40 eller mail cakr@teknologisk.dk.  
Hans-Ulrik Rasmussen: hansrs@rm.dk (Det Nye Universitetshospital)
Henrik Rasmus Andersen: hran@env.dtu.dk (DTU).
Christina Sund: Christina.Sund@veoliawater.com (Krüger).

Links