Synergi i gyllekøling i kombination med biogas

Kurt  Hjort-Gregersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 95.

Synergi i gyllekøling i kombination med biogas

Det er velkendt at køling af gylle under staldene kan reducere emissionen af ammoniak ganske markant, det samme gælder lugtemissioner.

Der er i de senere år kommet mere fokus på tab af metan i gyllen før udslusning og anvendelse til biogasproduktion. Det har betydning for biogaspotentialet i gyllen, men udgør samtidig et problem i klimamæssig sammenhæng. Så metantab kan være et yderligere argument for gyllekøling især i svinestalde. Især på landbrug, der har eget biogasanlæg eller levere gylde til et.

Indtil 2012 blev stort set alle gårdbiogasanlæg etableret med kraft-varmeproduktion. En del af varmeproduktionen blev brugt til opvarmning i stalde og til opvarmning af biogasanlægget, men ofte var der et betydeligt varmeoverskud

Der findes et særligt køleprincip, der hedder adsorptionskøling. Det særlige her er, at kølingen drives ved varme, og ikke elektricitet, som det er tilfældet ved traditionel gyllekøling

 

Projektet går derfor ud på at teste om en adsorptionskøler fra den tyske producent Fahrenheit kan andvendes til gyllekøling baseret på overskudsvarme fra et biogasanlæg

Derved opnås billigere gyllekøling, lavere emission af ammoniak, lugt og methan, og ikke mindt en højere biogasproduktion fra gyllen

Projektet er støttet af MUDP