System til overvågning af farende søer

Kurt  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 11.

StaldTek, farende so set gennem visionteknologi.

System til overvågning af farende søer

Dødeligheden blandt smågrise er et omkostningsfuldt problem i danske stalde. Et kamerabaseret overvågningssystem, udviklet i innovationskonsortiet StaldTek, skal hjælpe landmanden med at være mere effektivt til stede, når søernes faring finder sted.

Som følge af EU’s 2013-forbud mod at isolere gravide søer, samt Videncenter for Svineproduktions mål om at reducere dødeligheden blandt smågrise, er der et øget behov for overvågningssystemer, som kan nedbringe dødeligheden af smågrise under faringen. Studier har vist, at man i en gennemsnitlig stald med 100 søer kan redde cirka 300 smågrise pr. stald pr. år ved at være til stede, når faringen finder sted.

Landmanden får overblik
- Vi udvikler et overvågningssystem, der kan opdage, hvornår en fødsel starter i hver enkelt bås og, gennem et simpelt interaktionssystem, give landmanden overblik over forløbet. Systemet vil markere båse, hvor der muligvis er problemer, og landmanden kan så tjekke situationen og soen og give feedback til systemet, forklarer Michael Nielsen fra Teknologisk Institut og fortsætter: 

StaldTek. Konceptegning af interface til overvågning af farende søer.- Systemet består af en basisstation med et touch-display for enden af hver sti, som desuden har et sæt af omkostningseffektive kameramoduler, der er transportable og lette at montere, som kan deles mellem båsene, hvori de gravide søer befinder sig. Dette design gør det til et håndgribeligt husdyrovervågningssystem, fordi det har et begrænset synsfelt, og det behøver ikke fuld sporing i åbne områder, hvilket altid har været problematisk i sporingsforskningslitteraturen.

Systemet redder smågrise
Ved anvendelse af hardware til en fornuftig pris opnår landmanden et advarsels- og overblikssystem, der er let at bruge, redder smågrises liv og som kan forhindre komplikationer hos søerne. Systemets algoritme tracker grisens hale og kan derved opdage, når faringen indtræffer. Som videoen nedenfor demonstrerer, er trackingen så robust, at den ikke forstyrres af en forbipasserende trejdepart i form af fx en lille gris.

 

Landmanden får mulighed for at holde bedre tilsyn med sine søer og smågrise, fordi overvågningssystemet hjælper ham med at organisere tiden til at inspicere båsene, alt imens han varetager andre opgaver. Hver stald kan spare over 12.000 € om året i gennemsnit og dermed forbedre konkurrenceevnen for dansk kød.

Innovationskonsortiet StaldTek
StaldTek er et innovationskonsortium støttet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. I perioden 2009-2013 har Teknologisk Institut, gennem innovationskonsortiet StaldTek, arbejdet målrettet med forskning, udvikling og anvendelse af teknologiske muligheder for automatisering af arbejdsprocedurer, der har indflydelse på omkostningstunge aspekter af dansk svineproduktionen.

StaldTek har haft til formål at introducere nye former for svinestalde, hvor produktivitet, miljøbelastning, arbejdsmiljø og dyrevelfærd er optimerede. Stalde, hvor bygninger, inventar og udstyr samt interaktionen med mennesker og dyr bygger på integrationen af avancerede og kognitivt rettede sensor- og robotteknologier.

Dette projekt blev udviklet under Innovationskonsortiet StaldTek støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation. Tak til Lars H. J. Hansen for at låne os hans grisestald. Algoritmerne er udviklet af Michael Nielsen. Projektet blev ledet af Kurt Nielsen.