Teknologisk Institut som højteknologisk Produktions- og Materiale-HUB (PM-HUB)

Henrik Horup Reitz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 48.

Teknologisk Institut som højteknologisk Produktions- og Materiale-HUB (PM-HUB)

Aktivitetsplan nr. B1 - 2019-2020 

Dansk industri har en samlet omsætning på 240 mia. kr. årligt. En nylig analyse fra 2018  har dokumenteret, at kun én ud af tyve virksomheder kan klassificeres som high-tech. Der er således et stort behov for at løfte danske virksomheders adgang til avancerede produktions- og materialeteknologier yderligere, fx inden for nye processer, materialevalg og avancerede overfladebehandlinger.

For danske virksomheder er adgang til nationale såvel som internationale state-of-the-art produktionsteknologier, -processer og materialer derfor altafgørende for at kunne udvikle fremtidens konkurrencedygtige produkter.

Som pointeret af ”European Association of Research and Technology Organisations” (EARTO) i en nylig rapport  afhænger Europas fremtidige økonomi af EU’s evne til bl.a. at opbygge Innovation hubs som sikrer adgang til teknologisk infrastruktur på tværs af landegrænser for at kunne få adgang til den nyeste viden inden for materialer og produktion.

Dette er netop essensen af Produktions- og Materiale-HUB’en, der således er i fuldstændig overensstemmelse med både EARTO’s anbefalinger og forsk2025 kataloget  med satsninger på materialeudvikling, avanceret karakterisering og avanceret produktion.

Gennem aktiviteten skal danske produktionsvirksomheder via Teknologisk Institut (TI) have direkte adgang til de mest avancerede europæiske produktionsfaciliteter, innovations hubs, testbeds og teknologicentre. Herigennem tilvejebringes konkurrencedygtig produktion af innovative produkter til gavn for dansk erhvervsliv. I de tilfælde, hvor de mest optimale problemløsende teknologier ikke findes i Danmark, skal TI facilitere adgang til disse på internationalt niveau.

Aktiviteten er rettet mod den danske fremstillingsindustri og dækker således en lang række danske styrkepositioner bl.a. inden for mediko-, plast-, metal- og energisegmentet, som med fordel kan anvende nye avancerede materialer eller tage nye produktionsprocesser i anvendelse. 

Der vil blive fokuseret på teknologier med stort industrielt potentiale, der samtidig supplerer og videreudvikler stærke TI-kompetencer inden for tyndfilmsbelægninger, Sol-Gel coatings samt superkritisk produktion af nanopartikler. Eksempler på disse er electrocoating og nanoadditive synthesis hos CIDETEC (ES), nanocomposite og hybrid sputtering hos IPN (PT), atomic layer deposition og cold plasma spraying hos Fraunhofer (DE), direct write af metaller hos VTT (FI), 3D printede fiberforstærkede kompositløsninger hos AIMEN (ES) samt printed electronics hos TNO (NL).

Det er visionen, at TI skal være en central videnspartner inden for avanceret produktion af fremtidens konkurrencedygtige produkter gennem alliancer med tilsvarende relevante europæiske faciliteter.

Med den højteknologiske PM-HUB etableres der en formaliseret alliance mellem TI’s pilotproduktionsfaciliteter og ”European Network for Pilot Production Facilities and Innovation Hubs” . Herved bliver TI en naturlig sparringspartner, når der skal faciliteres adgang til højteknologisk produktionsudstyr på europæisk niveau. Bl.a. gennem aktiv deltagelse i EARTO vil nye strategiske alliancer med Europæiske RTO’er/universiteter med unikke kernekompetencer og udstyr blive etableret, hvorved der sikres adgang til både know-how og maskinparker.

Der vil blive indgået partnerskaber, alliancer og strategiske samarbejdsaftaler (MoU’er) med internationale RTO’er/universiteter inden for forskellige materialeteknologiske områder, hvor Instituttet ikke selv har kompetencer. Virksomheder vil via PM-HUB altid blive bragt direkte i forbindelse med internationalt førende eksperter netop inden for de teknologier, de konkrete virksomheder efterspørger.

Succesfulde virksomhedscases, der involverer avanceret produktionsudstyr, vil blive formidlet bredt for at inspirere danske produktionsvirksomheder til at komme i dialog med PM-HUB med henblik på international match-making til relevante produktionsfaciliteter og laboratorier.

Aktiviteten omtalt ovenfor er bl.a. støttet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet.