Test af rengøringsløsninger

Emma Bildsted Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 88.

ren22

Test af rengøringsløsninger

Vi har testet tre rengøringsprodukter i vores pilot plant. Testene er udført med industriel simulering af overflader og tilsmudsning, og produkterne er sammenlignet med traditionel alkalisk rengøring og desinfektion.

Lidt generelt om, hvordan vi testede produkterne:
I vores test blev metaloverflader eller båndoverflader tilsmudset med en kødmatrice tilsat bakterier. De tilsmudsede overflader henstod i 18 timer for at simulere en produktion på 2 skift. Herefter blev overfladerne rengjort i vores pilot plant-faciliteter med tryk og dyser a la det, der anvendes i industrien. Rengøringscyklussen omfattede grovskyl, udlægning af sæbe, henstand, skyl, desinfektion, henstand og skyl. Herefter blev der analyseret for, hvor mange bakterier der var tilbage på udstyrsoverfladerne. De gennemførte forsøg var korttidstest. Der er således ikke data for længere tids anvendelse af de forskellige rengørings-/desinfektionsmidler.

Samlet konklusion over de tre tests:
Test af tre forskellige rengøringskoncepter viser, at det er muligt at vælge mellem forskellige kemityper og opnå en god rengøring og desinfektion. Det vigtigste for at opnå et godt resultat er at:

  • Produktionslokalet er klargjort til rengøring. Det skal være let at tilgå alt udstyr, også de svære steder.
  • Produktrester fjernes, før rengøringen påbegyndes.
  • Sikre god kontakt mellem rengøringsmidlet og udstyret, så al synligt snavs fjernes inden desinfektion. Rester af organisk materiale og sæberester kan ødelægge effekten af desinfektionsmidlet.
  • Sikre god kontakt mellem desinfektionsmidlet og bakterierne.
  • Sikre, at der bruges de rigtige koncentrationer og virketider.

Test af pH-neutralt produkt
Rengøring med pH-neutral kemi er ikke ætsende, og det forventedes derfor at give mindre slitage på udstyret. Midlerne er generelt produceret med bionedbrydelige komponenter og uden fosfat.

Testen viste, at pH-neutral rengøringskemi gav et renhedsniveau, der kunne sidestilles med traditionel alkalisk rengøringskemi. Der var ingen visuel forskel på overfladerne, der var rengjort med de to præparater, og bakteriereduktionen efter rengøring med pH-neutral kemi var på niveau med resultaterne opnået med det alkaliske produkt eller bedre.

Test af kombinationsprodukt
Et kombinationspræparat indeholder rengøringsmiddel og desinfektion i et og samme produkt. Tanken er, at der kan spares tid og vand ved ikke først at anvende rengøringsmiddel med efterfølgende afskylning for derefter at anvende et desinfektionsmiddel med dertilhørende afskylning.  

Testen viste, at der rent visuelt blev opnået et resultat, der var sammenligneligt med det alkaliske produkt. Dog var antallet af levedygtige bakterier på ståloverfladerne højere efter rengøring med kombinationsproduktet sammenlignet med det alkaliske produkt inkl. efterfølgende desinficering. Grundet kombinationsproduktets natur var det ikke muligt at vurdere sæbe og desinfektion for sig. Det er muligt, at kombinationsproduktet kan give samme effekt som det alkaliske produkt, men det kræver optimering af rengøringsprocessen. I vores test var den anvendte rengøringscyklus af naturlige grunde kortere for kombinationsproduktet end for de øvrige testede midler, da trinnet med desinfektion og afskylning ikke blev gennemført.    

Test af enzymbaseret produkt
Rengøringsprodukter med enzymer er typisk milde og bidrager ikke til korrosion af udstyr. Enzymerne kan virke ved lavere vandtemperaturer, hvilket giver mulighed for at reducere energiforbruget til varmt vand.

Enzymer har længe været tilsat de vaskemidler, vi bruger til vores tøj. Enzymer er proteiner, der fungerer som katalysator for kemiske reaktioner. De mest anvendte enzymer inden for rengøring er proteaser (fjerner proteinholdig smuds), amylaser (fjerner stivelsesholdig smuds), lipaser (fjerner fedt) og cellulaser (fjerner celluloseholdig smuds).

Producenter af enzymholdige rengøringsmidler fremhæver, at disse produkter er sikre og simple at anvende for brugeren, at midlerne virker ved lave temperaturer, og at produkterne er bionedbrydelige. Det er vigtigt at være opmærksom på, at virkningstiden for enzympræparater ofte er længere end for andre rengøringsprodukter, og at enzymholdige rengøringsmidler skal opbevares og håndteres korrekt for at sikre optimal effekt.

Vi har undersøgt, om rengøring med et enzymholdigt rengøringsprodukt og vand ved ca. 40°C er lige så effektivt som almindelig alkalisk rengøring og desinfektion med klor. Resultaterne viste, at der kan opnås samme renhed ved brug af enzymholdigt rengøringsmiddel med neutral pH, både rent visuelt og i forhold til den mikrobiologiske evaluering af bakterier på overfladen efter rengøring.

Få testet rengøringsprodukter, overflader og emballage