Tjek af materiel – forurening og defekter

Peter René Bolvig Stentebjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 90.

juletrae
juletrae

Tjek af materiel – forurening og defekter

Formål 2021

Projektets formål er at fremme effektivitet og lønsomhed i kødvirksomhederne ved at reducere omkostninger til manuelle inspektioner af materiel og til håndtering af uegnet materiel i produktionen.

Målet er at udvikle automatiske vision-løsninger til kontrol af mindst to typer materiel, fx transportkasser, juletræer, hængejern o.l., for snavs og defekter, så uegnet udstyr kan sorteres fra.

 

Projektstatus 4. kvartal 2021

De vigtigste nye output:

•Detektionsalgoritmerne er blevet opdateret og implementeret for begge udstyrsløsninger, hhv. juletræs- og kassekontrol.

•Der er foretaget evalueringstest med realtids-analyse for begge udstyrsløsninger hos værtsvirksomheden.

•Flere relevante virksomheder i DK er blevet besøgt med henblik på at vurdere installationsmuligheder.

•Udstyret til kassekontrol er sat i drift hos værtsvirksomheden, hvor der pt. detekteres for knækkede håndtag på alle hvide SFK kasser.

•Billedtekst: Eksempler fra begge kontrolsystemer: Detektion af en bøjet krog på et juletræ samt et knækket håndtag på en kasse.

De næste store aktiviteter i projektet:

•Projektet afsluttes ved udgangen af 2021.

•Resultaterne fra projektet dokumenteres i en slutrapport, som bliver tilgængelig på Teknologisk Instituts hjemmeside.

•Det forventes også, at systemet til kassekontrol bliver formidlet i et kommende nyhedsbrev fra DMRI.

tjek af mat.PNG

Projektstatus 3. kvartal 2021

De vigtigste nye output er, at

•Software til måling af både juletræer og de hvide kasser er blevet opdateret og optimeret.

•Prototypeopstillingen til måling af kasser er mekanisk og elektrisk klar og installeret hos værtsvirksomheden.

•Der er foretaget endnu en dataopsamling af kasser hos værtsvirksomheden i september.

•Der arbejdes fortsat på at få verificeret algoritmerne på data fra driftsoptagelserne foretaget i juni og september på begge applikationer.

De næste store aktiviteter i projektet er, at

•Implementere detektionsalgoritmerne i de 2 udstyrsløsninger.

•Foretage valideringstest af målesystemerne hos værtsvirksomheden.

•Besøge relevante virksomheder for at vurdere opstillingsmuligheder for de to udstyrsløsninger.

•Forslag og udkast til en implementeringsplan hos relevante fødevarevirksomheder.

af mat

Projektstatus 2. kvartal 2021

De vigtigste nye output er, at

•De nye mekanik-designs til føring af juletræer er blevet opstillet hos værtsvirksomheden og testet i drift.

•Der er foretaget ny opmåling af reference-juletræer ifm. dataopsamling af de forskellige kategorier af defekter og forureninger på juletræer.

•Den nyudviklede opstilling til måling af SFK-kasser er opstillet hos værtsvirksomheden og testet i drift.

•Målesystemet er anvendt til at opsamle reference-data, dvs. rene kasser fra vaskeriet samt et mindre antal defekte og forurenede kasser.

•Software til at analysere kasserne for defekter og forureninger er udviklet, men vi er ikke i mål endnu, idet der mangler flere eksempler på defekte kasser for at gøre algoritmerne robuste.

•Ligeledes er der udviklet algoritmer til de fleste defekt-kategorier for juletræer. Dette arbejde fortsætter i Q3

De næste store aktiviteter i projektet er, at

•Gøre detektionsalgoritmerne mere robuste og verificere algoritmerne op mod et større datasæt.

•Vurdere implementeringsmuligheder for de 2 forskellige måleudstyr hos relevante fødevarevirksomheder.

•Foretage en endelig evaluering af målesystemerne sammen med projektets interessenter.

 

Projektstatus 1. kvartal 2021

De vigtigste nye output er, at

•Sidste års målinger hos værtsvirksomheden resulterede i et større referencedatasæt, som er blevet anvendt til at udvikle detektionsalgoritmerne for defekter på juletræer. Dette arbejde fortsætter.

•Forsøgsopstillingen til måling på juletræer er blevet opgraderet med et nyt mekanikdesign for bedre at kunne ”fange” juletræerne i bevægelse og undgå svingninger i måleområdet.

•Forsøgsopstillingen til måling af hvide SFK kasser hos værtsslagteriet er blevet designet, og fremstilling af mekanik til lamper og kamera er påbegyndt.

•Sammen med værtsvirksomheden er der blevet udpeget et centralt målepunkt over et transportbånd til måling af SFK kasser, inden de ankommer til produktionslinjerne.

De næste store aktiviteter i projektet er, at

•Teste det nye mekanik-design i forbindelse med føringen af juletræer forbi måleområdet.

•Foretage ny opmåling af juletræer hos værtvirksomheden.

•Opstille forsøgsudstyr til måling af hvide SFK kasser hos værtsvirksomheden.

•Fortsætte algoritmeudviklingen til detektion af defekter og forureninger på både juletræer og i kasser.

 

Formål 2020

Projektets formål er at udvikle vision-løsninger til automatisk kontrol af min. 2 typer af materiel anvendt på slagterierne, fx juletræer, transportkasser eller plucks-kroge. Kontrollen består i automatisk at detektere og udpege udvalgte defekter og forureninger påført den specifikke type materiel. Kontrolsystemerne vil på sigt kunne fremme effektivitet og lønsomhed i kødvirksomhederne ved at reducere omkostningerne til både manuel inspektion samt håndtering af uegnet materiel i produktionen.

 

 

Artikel i DMRI nyhedsbrev udsendt februar 2020 

Projektstatus 4. kvartal 2020

De vigtigste nye output:

•Forsøgsopstillingen til måling af juletræer er videreudviklet til et decideret testudstyr, som kan benyttes til forsøg på værtslagteriet. Opsætning og afprøvning af dette testudstyr er foretaget ude på værtsslagteriet under daglig drift og produktion i en begrænset periode.

•Optagelser af +1000 juletræer er gennemført ifm. test på værtsslagteriet, som skal benyttes som referencedata.

•Analyse- og algoritmeudvikling til detektion af defekter og forureninger på juletræer er påbegyndt med de nye referencedata.

•Udvikling og test med forsøgsopstilling til måling af hvide SFK kasser for at finde det bedste design til et testudstyr.

De næste store aktiviteter i projektet:

•Videreudvikling af testudstyr til juletræer, herunder mekanisk design for håndtering af juletræernes bevægelse under målingen.

•Videreudvikling af forsøgsopstilling til måling af SFK kasser.

•Videreudvikling af de forskellige algoritmer til detektion af defekter og forureninger for henholdsvis juletræer og SFK kasser.

•Fortsættende test hos værtsslagteriet ifm. måling af juletræer, samt en vurdering af placeringen for et testudstyr til måling af SFK kasser.

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er:

•Fastlæggelse af visionudstyr til forsøgsopstilling for måling af juletræer

•Indkøb af dele til visionudstyr, inkl. mekanik, kamera, optik og lamper

•Testopstilling opført hos DMRI til automatisk føring af juletræer med forskellige hastigheder (se vedlagte billede) Denne opstilling benyttes fremover til test og udvikling af den komplette vision-løsning.

Pga. den fortsatte Corona krise har det stadig ikke været muligt for projektgruppen at besøge flere slagterier (udover værtsslagteriet i starten af året) for at inspicere de forskellige processer omkring håndtering og rengøring af juletræer og hvide SFK kasser

Den næste store aktivitet i projektet er:

•Færdiggøre udviklingen af en forsøgsopstilling til måling af juletræer og påbegynde opsætning af testudstyr på værtsslagteri, når dette bliver muligt

•Optage reference-billeder af juletræer i vaskeri på værtsslagteri

•Påbegynde algoritme-udvikling til at analysere billeder for defekter og forureninger

•Påbegynde udviklingen af en forsøgsopstilling til måling af hvide SFK kasser

mat

 

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er:
Færdiggørelsen af Idékataloget, som på baggrund af den seneste konceptudvikling opsamler hele analyse- og idégenereringsarbejdet i én rapport.

Hermed fremstiller projektet sin foreløbige vurdering af potentialet for at skabe løsninger til kontrol af forskellige materieltyper, herunder plucks-kroge, tarmbakker, juletræer og SFK-1 Hvide kasser. Samtidig bygger rapporten også på flere samtaler med branchefolk om håndtering af materiel i både produktion og vaskeri.

I projektet er det på baggrund af resultaterne fremført i Idékataloget og sammen med følge- og styregruppen valgt at udpege juletræer og kasser, som de to applikationer til projektet, hvoraf juletræer prioriteres før kasser. Juletræerne kontrolleres for skæve eller manglende kroge samt kontaminering i form af enten blod eller produktrester. Kasserne bliver målt fra oven, dvs. kassens top, kanter og inderside kontrolleres for synlige brud eller flosser samt evt. forurening på indersiden af kassen.

Den næste store aktivitet i projektet er, at udvælge den hardware og mekanik som kan anvendes til de første løsningsprincipper på kontrolsystemer til både juletræer og kasser. Samtidig skal opstillingen tage hensyn til indretningen på forskellige slagterier, for at løsningen er fleksibel nok til at kunne opstilles flere steder. Dermed bliver det nødvendigt at foretage besøg på flere slagterier, som er blevet udskudt pga. Corona-krisen.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

Projektet er i sin indledende analysefase, hvor der er foretaget en vurdering af hvilke typer af materiel, der benyttes i produktionen på slagterierne. I den forbindelse er der, sammen med branchen, prioriteret 4 typer af materiel, som skal analyseres nærmere. Denne analyse omfatter bl.a. et idékatalog over potentielle løsningskoncepter for et kontroludstyr til hver type materiel. Endelig skal minimum 2 løsningskoncepter udvælges sammen med branchen til de efterfølgende udviklingsfaser indenfor projektet.

Pga. Corona-virus er der, i forbindelse med analysefasen, kun foretaget 1 besøg hos værtsslagterii januar, mens flere planlagte slagteribesøg i marts hos både Danish Crown og Tican er blevet udskudt på ubestemt tid. Projektet vil så vidt muligt afholde telefonmøder i stedet for at få den nødvendige branche-input til det videre analysearbejde.