Transport af søer til slagtning (SOTRANS)

Dorte Lene Schrøder-Petersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 59.

grise til slagtning

Transport af søer til slagtning (SOTRANS)

Formål

Projektets overordnede formål er at anvise operationelle retningslinjer for udlevering og transport af søer, så dyrevelfærden forbedres, slagsmål søerne imellem begrænses, og værdien af slagtekroppen øges.

Projektstatus 4. kvartal 2020

Det vigtigste nye output i projektet er, at opnå viden om, søernes hydreringsgrad når de ankommer til slagteriet, og om evt. dehydrering er påvirket af transportlængde. Derudover undersøges det, hvordan søerne klarer transport på op til 10 timer, dvs. mere end de maximale 8 timer, som er det nationale krav til transportlængde i dag.

Hovedforsøg 1 er færdiggjort. I hovedforsøg 1 blev betydning af transporttid (op til 8 timer) og pauser under transport (45 min midt under transporten) på søers kliniske tilstand undersøgt. Data for hovedforsøg 1 er stadigvæk under bearbejdning, og vil blive afrapporteret i 2021.

Den næste store aktivitet i projektet er at færdiggøre hovedforsøg 2, som er igangsat. I forsøget vil det bl.a. blive undersøgt, hvorvidt vejr- og ventilationsforhold under transport, af varierende tider, har indflydelse på drikkeadfærd samt aggressions- og hvileniveau efter ankomst til slagteriet. Første del af forsøget er udført hen over sommeren 2020. En del af kørslerne i vinterperioden er gennemført ultimo 2020. Resten af hovedforsøg 2 gennemføres primo og medio 2021. Dataopgørelse pågår.

Dataindsamlingen som led i hovedforsøg 2 har endvidere haft til formål at validere, den såkaldte, turgor test (dehydreringstest), for at vurdere, om den er et brugbart mål for dehydrering hos søer efter transport i op til 8 timer. Data er endnu ikke opgjort.

sortans

Projektstatus 3. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at anvise brugbare retningslinjer for transport af søer, så dyrevelfærden forbedres, slagsmål søerne imellem begrænses, og værdien af slagtekroppen øges.

Hovedforsøg 1 er færdiggjort. I hovedforsøg 1 blev betydning af transporttid (op til 8 timer) og pauser under transport (45 min midt under transporten) på søers kliniske tilstand, undersøgt. Der blev indledningsvist gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos transportører og landmænd. Denne spørgeskemaundersøgelse er anvendt til design af både hovedforsøg 1 og 2.

Den næste store aktivitet i projektet er, at gennemføre hovedforsøg 2. I hovedforsøg 2 vil det bl.a. blive undersøgt, hvorvidt vejr- og ventilationsforhold under transport ved varierende tider har indflydelse på drikkeadfærd samt aggressions- og hvileniveau efter ankomst til slagteriet. Første halvdel af forsøget (over 300 søer) er udført hen over sommeren 2020. Anden halvdel bliver gennemført i vinterperioden. Dataopgørelse pågår.

Endvidere skal dataindsamlingen bidrage med validering af turgor test som mål for dehydrering hos søer efter transport i op til 8 timer. I denne del af undersøgelsen vil resultater fra turgor test og udvalgte indikatorer for dehydrering fra blodprøver blive sammenlignet hos søer, der er transporteret i 6-8 timer.

so

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at anvise brugbare retningslinjer for transport af søer, så dyrevelfærden forbedres, slagsmål søerne imellem begrænses, og værdien af slagtekroppen øges.

Hovedforsøg 1 er færdiggjort. I hovedforsøg 1 blev betydning af transporttid (op til 8 timer) og pauser under transport (45 min midt under transporten) på søers kliniske tilstand, undersøgt. Der blev indledningsvist gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos transportører og landmænd. Denne spørgeskemaundersøgelse er anvendt til design af både hovedforsøg 1 og 2.

Den næste store aktivitet i projektet er, at gennemføre hovedforsøg 2. I hovedforsøg 2 vil det bl.a. blive undersøgt, hvorvidt vejr- og ventilationsforhold under transport, af varierende tider, har indflydelse på drikkeadfærd samt aggressions- og hvileniveau efter ankomst til slagteriet.

Endvidere skal dataindsamlingen bidrage med validering af turgor test som mål for dehydrering hos søer efter transport i op til 8 timer. I denne del af undersøgelsen, vil resultater fra turgor test og udvalgte indikatorer for dehydrering fra blodprøver blive sammenlignet hos søer, der er transporteret i 6-8 timer.

 

Projektstatus 1. kvartal 2020

En videnskabelig artikel, der beskriver nuværende state-of-the-art for sotransport, er accepteret.

Hovedforsøg 1 er færdiggjort. I hovedforsøg 1undersøges betydning af transporttid (op til 8 timer) og pauser under transport (45 min midt under transporten) på søers kliniske tilstand.

Der er rapporteret et forsøg med henblik på at beskrive betydning af transportlængde på pH, målt dagen efter slagtning.

Hovedforsøg 2 er under planlægning.