Udvikling af metode til miljøvenlig genanvendelse af CFC-holdige fjernvarmerør

Bjørn  Malmgren-Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 10.

Fjernvarmerør

Udvikling af metode til miljøvenlig genanvendelse af CFC-holdige fjernvarmerør

Nyt projekt skal udvikle komplet koncept for behandling og genanvendelse af fjernvarmerør med ozonlagsskadelige CFC-gasser. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.

Teknologisk Institut har samlet et konsortium af centrale aktører, der over de næste to år skal udvikle og demonstrere en fuldstændig behandlingsløsning for CFC-holdige fjernvarmerør. Løsningen skal forhindre, at de ca. 4.000 ton CFC-gasser, som i dag er indkapslet i fjernvarmerør i Danmark, siver ud i atmosfæren. Målet er samtidig at opnå bedre genanvendelse af de øvrige materialer i rørene, anslået til 250.000 ton stål, 50.000 ton plast og 30.000 ton isoleringsskum.

- På nuværende tidspunkt findes der ingen regler for, hvordan man håndterer de gamle fjernvarmerør med CFC. Det betyder, at langt de fleste bare ligger i jorden, alt imens den stærkt klimaskadelige CFC-gas langsomt siver ud og dermed bliver et problem for kommende generationer. Det er ikke holdbart. Samtidig rummer rørene værdifulde ressourcer, som kan bruges til nye formål. Det er årsagen til, at vi har taget initiativ til projektet,” fortæller projektleder Bjørn Malmgren fra Teknologisk Institut.

Konsortiet består udover Teknologisk Institut af Dan Jord A/S, Eldan Recycling A/S, Stena Recycling A/S og GasDetect ApS.

CFC-sporing på opgravningsstedet

En forudsætning for, at man kan håndtere fjernvarmerørene sikkert, er at de CFC-holdige rør kan sorteres fra på opgravningsstedet. Dette skal gøres ved at videreudvikle et on-site detektionsinstrument, som blev udviklet af GasDetect, Stena Recycling og Teknologisk Institut i et tidligere MUDP-projekt.

- Instrumentet blev udviklet for at kunne foretage en hurtig og sikker identifikation af CFC-holdige rør. I det nuværende projekt vil vi modne teknologien til praktisk anvendelse og dokumentation af målingerne, fortæller Søren Torsbjerg Møller, direktør i GasDetect.

Med den hurtige CFC-sporing vil medarbejderne hos Dan Jord kunne foretage en effektiv præsortering af fjernvarmerørene:

- I dag opgraves kun en mindre del af de udtjente fjernvarmerør i Danmark, så der venter et omfattende grave- og sorteringsarbejde hvis det bliver et lovkrav at fjerne rørene. Imidlertid kan man ikke altid se med det blotte øje, om der er tale om CFC-holdige rør. Derfor betyder en hurtig CFC-detektion, at vi kan sortere rørene hurtigt og præcist, fortæller Stef Heykoop, direktør i Dan Jord A/S.

Udvikling af behandlingskoncept

Målet er at udvikle et behandlingskoncept, som gør, at de CFC-holdige fjernvarmerør både kan identificeres, skilles ad og oparbejdes til genanvendelse. Det skal ske ved at:   

  • Udvikle nye metoder til sortering og forbehandling af opgravede rør
  • Videreudvikle instrument til identifikation af CFC-gasser i fjernvarmerør
  • Udvikle nye oparbejdningsmetoder
  • Udvikle nyt udstyr til oparbejdningen med fokus på miljørigtig udvinding af plastkappen (HDPE), isoleringsskummet (PUR) og stål til genanvendelse.

95% genanvendelse

I projektet deltager to af landets førende virksomheder inden for teknologi til håndtering og genindvinding af affald, Eldan Recycling A/S og Stena Recycling A/S.

Behandlingskonceptet til fjernvarmerør skal bygge videre på den teknologi, Eldan Recycling A/S i forvejen bruger til neddeling af kølemøbler, som også indeholder metal, plast og PUR-skum. Målet er at sikre, at 99 % af CFC-gasserne fra alle processer opsamles, og at mere end 95 % af hver materialefraktion udsorteres til genanvendelse.

- I dag er det kun stålet, som bliver delvist genanvendt. De øvrige materialer bliver enten brændt eller deponeret. Vi ser derfor en forretningsmulighed i at udvikle en teknologi til oparbejdning af fjernvarmerør. Her vil vi trække på vores mange års erfaring i at udvikle anlæg til miljørigtig oparbejdning af kølemøbler, fortæller Jan Kjær, Product Manager hos Eldan Recycling A/S.

 

FAKTA OM PROJEKTET

Projektnavn

Miljørigtig genanvendelse af CFC-holdige fjernvarmerør

Tidsramme

2020-2022

Budget

5 mio. kr. Støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Partnere

Teknologisk Institut, Dan Jord A/S, Eldan Recycling A/S, Stena Recycling A/S og GasDetect ApS

Miljø- og klimaeffekt

Genanvendelsespotentialet i de nedgravede fjernvarmerør og besparelsen i udledningen af CFC ventes at udgøre:

  • 125.000 ton stål
  • 50.000 ton hård plast
  • 30.000 ton PUR
  • 4.000 ton CFC (svarende til 8 mio. ton CO2)

Derudover en betragtelig CO2-besparelse fra de øgede mængder genanvendt stål og fra det HDPE og PUR, som i dag ikke genanvendes.

Understøttede FN-verdensmål

FN Verdensmål 12   Verdensmål 13 - klimaindsats