Udvikling af teknologi til sikker identifikation af asbestfri eternitplader

Sofie  Kastbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 69.

Tagplade af eternit med asbest

Udvikling af teknologi til sikker identifikation af asbestfri eternitplader

Hver år bliver op mod 10.000 ton uskadelig eternit deponeret, selvom de asbestfri eternitplader potentielt set kan genanvendes. Et konsortium med Teknologisk Institut i spidsen vil udvikle konceptet til et robotanlæg, som kan frasortere asbestholdige eternitplader fra ufarlige eternitplader. Målet er at bane vej for øget genanvendelse af asbestfri eternit.

Mulighed for både genbrug og genanvendelse

Tagplader med asbest blev forbudt i 1987, fordi asbestfibre er stærkt sundhedsskadelige og kan føre til asbestose, lungekræft og lungehindekræft. Det betyder, at alle gamle eternitplader i dag bliver deponeret – uanset om de indeholder asbest eller ej – da der ikke findes nogen teknologi til sortere dem.

Derfor er der god grund til at udvikle et koncept, der kan identificere de asbestholdige plader.

- Ved at frasortere pladerne med asbest skabes helt nye genanvendelsesmuligheder for de asbestfri eternitplader, for eksempel ved direkte genbrug i byggeindustrien eller genanvendelse i ny eternit- og betonproduktion, siger projektlederen, Sofie Kastbjerg, fra Teknologisk Institut.

Konsortiet, der udvikler den nye teknologi, består af DanRobotics A/S, Norrecco Agerskov A/S, Cembrit Holding A/S, Deponi Syd I/S, Kingo Karlsen A/S og Teknologisk Institut. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen gennem Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Deponier lettes for 10.000 ton affald

Det skønnes, at op mod 1,5 mio. bygninger i Danmark kan have asbestholdige tage. Den nye løsning forventes at kunne reducere deponimængden i Danmark med omkring 10.000 ton årligt.

- I dag deponerer de kommunale genbrugsstationer og entreprenører alle eternitplader alene ud fra mistanken om, at de kan indeholde asbest. Vi vil se frem til forhåbentligt at kunne undgå at deponere eternittagplader, som der ikke er en særligt miljømæssig begrundelse for at deponere, siger direktør og deponichef Poul Thorn fra det fælleskommunale deponiselskab, Deponi Syd I/S, som er en af initiativtagerne til projektet.

Den farlige del af arbejdet overlades til robotter

I løbet af projektet skal Teknologisk Institut udvikle en metode, der gør, at de asbestfri eternitplader kan identificeres automatisk – ud fra pladernes særlige karakteristika.

Det baner vej for at udvikle et robotstyret automatisk sorteringsanlæg, hvilket netop bliver opgaven for virksomheden DanRobotics:

- Det giver rigtig god mening at lade en robot klare arbejdet med håndtering af de tunge eternitplader. Dels for at undgå at mennesker eksponeres for asbest, og dels for at undgå de tunge løft. Vi håber, at projektet vil muliggøre genbrug af eternitplader i byggebranchen, og at mange vil benytte løsningen både i Danmark og i udlandet, så vi kan sænke deponeringen af gode byggematerialer væsentligt, siger CEO Kim Koertsen, DanRobotics.

Koncepter og metodikker forventes at være klar i løbet af 2020, hvor der samtidig skal udvikles og afprøves nye genanvendelsesløsninger for de asbestfri eternitmaterialer i samarbejde med projektets øvrige partnere Norrecco, Cembrit og Kingo Karlsen.

Status, efterår 2020

Der er i projektet undersøgt og afprøvet forskellige identifikationsmetoder, som videreudvikles og tilpasses, så der opnås højst mulig sikkerhed i sorteringen af de asbestholdige og asbestfri eternitplader.

Et koncept for et automatiseret robotanlæg til håndtering af eternitpladerne er udarbejdet og der er foretaget forsøg med nedknusning af eternitplader for at analysere egenskaberne af disse materialer med henblik på genanvendelse i nye produkter.

FAKTA OM PROJEKTET

Projektnavn

Udvikling af teknologi til sikker identifikation af asbestfri eternitplader

Tidsramme

2018-2021

Budget

4,88 mio. kr. Støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Partnere

Teknologisk Institut, DanRobotics A/S, Deponi Syd I/S, Norecco A/S, Kingo Karlsen A/S og Cembrit A/S

Miljø- og klimaeffekt

Genanvendelsespotentialet i de deponerede eternitplader anslås at være 40.000 tons/år.

Understøttede FN-verdensmål

FN Verdensmål 12