Udviklingen i kød%

Eli Vibeke Olsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 98.

opskær

Udviklingen i kød%

Formål

De seneste fire-fem år er kød%-niveauet steget ca. 1 kødprocent samtidig med at vægten er steget, en relation, som ikke er observeret tidligere. Desuden er årstidsvariationen ændret. Det rejser spørgsmålene: Er udviklingen i kød% reel, eller er der tale om et måleteknisk artefakt?

Formålet er derfor at undersøge, om forudsætningerne for måling af kød% samt værdiansættelsen af kød%, som udgør grundlaget for afregningen til producenterne, fortsat er korrekt.

 

Projektoversigt 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at den forskel, som kan iagttages mellem kød%-niveauerne på slagterierne på op til én kød%, ikke kan relateres til en enkelt af de egenskaber, som anvendes til at beregne kød%’en.

Samtlige måledata fra én uge fra alle AutoFOM er analyseret. Ved måling med AutoFOM måles en ultralydsprofil af slagtekroppen umiddelbart efter stødbord og påsætning af hængejern. Ved hjælp af en algoritme udtrækkes en række karakteristika fra profilen og otte af disse egenskaber anvendes til beregning af kød%. Analysens formål var at undersøge om forskellen mellem kød%-niveauerne kan forklares af nogle få af egenskaberne. Dette synes ikke at være tilfældet.

Klassificeringsniveauerne bliver fulgt løbende og kalibreres til landsgennemsnittet. En analyse af korrektionerne viste, at der hyppigst ændres korrektion på de mindre slagtesteder.

Den næste store aktivitet i projektet er, at undersøge, om slagtekroppene har så forskellig temperatur på måletidspunktet, at det kan forklare forskellen mellem slagtestederne. Undersøgelsen vil omfatte både fysiske målinger og en teoretisk model.

udviklingen

 

Projektoversigt 1. kvartal 2020

Den første opgave består i at undersøge, om forudsætningerne for måling med AutoFOM har ændret sig. Der er især fokus på temperaturen, både i og uden for slagtekroppene på måletidspunktet, idet (ultra-)lydens hastighed er afhængig af temperaturen. Efter stikning stiger temperaturen i slagtekroppen til omkring 40oC som følge af post mortem metabolismen. Den højere vægt og de dermed større muskler holder desuden på varmen i længere tid. Slagtekroppene overbruses med koldt eller varmt vand inden måling. Disse forhold tilsammen kunne være årsag til den observerede niveauforskel mellem måleudstyrene.

Målet er at registrere måleforholdene for alle 11 AutoFOM. Indtil videre er to udstyr beskrevet. Der er registreret ca. 5oC forskel på slagtekrop-overfladen, hvilket måske kan forklare en målt kød%-forskel på ca. 0.3 kød%-enheder.

Besøgsrækken genoptages, når Corona-epidemien er aftaget og gør besøg på slagterierne mulige.