Undgå vækst og toksinproduktion af Staphylococcus aureus

Anette Granly Koch

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 39.

undgå tox

Undgå vækst og toksinproduktion af Staphylococcus aureus

Formålet med projektet er at gøre det let for kvalitetsafdelinger at dokumentere fødevaresikkerheden af tørrede og mildt varmebehandlede produkter.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at:

•Løbende analyser for vækst og toksinproduktion af Staphylococcus aureus i mortadella-pølser (produceret i Q3, 2023) konserveret forskelligt i forhold til vandaktivitet og indhold af Na-laktat forløber planmæssigt. Lagring pågår ved 25°C og 35°C i op til seks måneder. Sidste udtag afventer.

•Der er udarbejdet detailplan for produktion af mortadella pølser med varierende tørring (aw) tilsat forskellige koncentrationer af organiske syrer samt sænkning af pH. Produkterne podes ved vakuumpakningen og lagres i 6 mdr ved 30°C.

Den næste store aktivitet i projektet er, at

•Gennemføre databehandling og rapportering af resultater fra mortadella produceret i pilot Q3, 2023

•Gennemføre de fastlagte challengetest

•Løbende analyse af data.

fersk 4

Projektstatus 4. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at:

•Løbende analyser af mortadella-pølser (produceret i Q3) konserveret forskelligt i forhold til vandaktivitet og indhold af Na-laktat er foretaget. Lagring pågår ved 25°C og 35°C i op til seks måneder for at følge vækst af Staph. aureus og toksinproduktion.

•Der er undersøgt overlevelse og vækst af en cocktail med S. aureus tilsat farser med forskellig konservering, som er varmebehandlet til 66°C i 4½ minut hhv. 30 minutter.

•Der er bestemt D-værdier for 3 stammer af  S. aureus fra den anvendte cocktail. Resultaterne viser en hurtigere reduktion af S. aureus i farser med lavt salt end i farser med høj salt.

•Data for varmeinaktivering kan ikke forklare den observerede overlevelse og genvækst fundet i et tidligere projekt.  

•Specialestuderende er tilknyttet projektet

Den næste store aktivitet i projektet er at:

•Gennemføre databehandling og rapportering af resultater fra mortadella produceret i pilot

•Planlægge og gennemføre flere challengetest baseret på data fra det igangværende forsøg og resultater fra specialestudiet

•Afholde følgegruppemøde

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der er:

• Produceret Mortadella, som er tilsat hhv. 0%, 0,5% og 1% Na-laktat sammen med den tidligere testede mængde salt. Pølserne er tørret til forskellige svind-niveauer for at opnå forskellige vandaktiviteter. Produkterne er podet med S. aureus ved farsfremstilling og ved vakuumpakning (simulerer rekontaminering). Lagring pågår ved 25°C og 35°C i op til seks måneder for at følge vækst og toksinproduktion.

• Der er bestemt overlevelse og vækst af en cocktail med S. aureus tilsat farser med forskellig konservering, som er varmebehandlet til 66°C i 4½ minut hhv. 30 minutter. Vækststudierne ved 35°C pågår.

• Der er bestemt D-værdier for en stamme S. aureus fra den anvendte cocktail. Resultaterne viser hurtigere reduktion af S. aureus i farser med lavt salt end i farser med høj salt.

• De foreløbige data for varmeinaktivering kan ikke forklare den observerede overlevelse og genvækst fundet i et tidligere projekt.

Den næste store aktivitet i projektet er: • Databehandling og rapportering af resultater fra Mortadella produceret i pilot

• Bestemmelse af D-værdier for flere stammer inkl. databehandling og rapport (speciale-rapport KU)

• Planlægning og gennemførelse af flere challengetest (Q1, 2024)

• Følgegruppemøde (Q1, 2024)

aure2

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at recept og procesparametre (inkl. kogekurve) for fremstilling af den testpølse (mortadella), der skal bruges til challenge-forsøget, er fastlagt. Det er også, via spørgeskema og 1:1 samtaler med følgegruppemedlemmerne, defineret, hvilke intervaller for pH, NaCl/KCl, nitrit, % vand i færdigvaren udover lagringstemperatur, der er relevante at undersøge i challenge-forsøget. Der er skrevet kontrakt med en specialestuderende fra KU, som skal udføre forsøg i Q3-Q4 for yderligere at belyse overlevelse efter varmebehandling af Staphylococcus aureus i modelprodukter med varierende vandaktivitet og fedtindhold.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der udarbejdes en forsøgsplan til challenge- forsøget samt varmeinaktiveringsstudier og risiko for genvækst.  Dette inkluderer planlægning, forforsøg, indkøb af råvarer, medier og andre forbrugsvarer til at fremstille og pode testpølserne i pilot plant og laboratoriet i efteråret.

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der i samarbejde med industrifølgegruppen er lavet et udkast til kravspecifikation og succeskriterier. I guidelinen, som er projektets hovedleverance, er det bl.a. vigtigt, at produktionsbetingelserne er letforståelige, og at guidelinen er anvendelig til mange forskellige recepter. Hvis den data, der genereres i projektet vurderes af god nok kvalitet til at udvide StaphTox predictor i DMRIPredict, er det et stort ønske, at det bliver muligt at variere parametrene i modellen, så forskellige recepter nemt kan sammenlignes.

Desuden er der påbegyndt arbejde med at få recept og procesparametre specificeret samt fastlagt type og spænd af de konserveringer, der er relevante at teste.

Den næste store aktivitet i projektet er at få beskrevet og planlagt challenge-forsøg til gennemførelse i efteråret.

toxin23