Vækst og toksinproduktion af Bacillus cereus og Staphylococcus aureus

Birgit Groth Storgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 42.

nitrat

Vækst og toksinproduktion af Bacillus cereus og Staphylococcus aureus

Formål

Det er projektets formål at dokumentere, hvorvidt Bacillus cereus og Staphylococcus aureus danner toksin under vækst i tørrede, saltede kødprodukter. I nærværende projekt ønskes både vækst og toksinproduktion undersøgt under realistiske dynamiske forhold for aw og temperatur for at afklare, om de dynamiske forhold kan hindre vækst og toksinproduktion.

 

Projektstatus 2. kvartal 2020

Det vigtigste nye output er, at der er udført challenge test med B. cereus og S. aureus, som er tilført de anvendte råvarer under produktion af klassiske tørrede og saltede kødprodukter i form af tørret skinke og tørrede pølser (Mortadella pølser). Produkterne er processeret som angivet i figur 1 og 2.

Lagring af produkterne og prøveudtagning fra de lagrede produkter er afsluttet. Toksin-analyser, RADP-analyser (Random Amplification of Polymorphic DNA) af dominerende mikroorganismer samt behandling af opnåede data pågår.

Den næste store aktivitet i projektet er, at der på baggrund af de opnåede data skal planlægges næste challenge test, hvor faktorer som f.eks. saltningsproces, tid/temperaturforløb under lagring, mv. kan inkluderes. Dette aftales med følgegruppen.

tørskinke

Projektstatus 1. kvartal 2020

Projektet er i opstartsfasen, hvor analysemetoder til påvisning af toksin skal vælges og indkøres i laboratorierne. Baseret på litteraturstudier og undersøgelser af kommerciel tilgængelige metoder, er 2 forskellige metoder udvalgt til analyse for hhv. B. cereus og S. aureus toksin.

Til oprensning og analyse for S. aureus toksin A, B, C, D, E anvendes en velbeskrevet metode ved hjælp af et ELISA-kit fra Ridascreen og en oprensningsmetode udviklet af EU’s referencelaboratorium, beskrevet i European screening method for "coagulase positive staphylococci including Staphulococcus aureus", ver. 5 (Ostyn et al. 2010). Denne metode har i en årrække været anvendt af DMRI, og vurderes fortsat at være den bedst tilgængelige. De udvalgte bakteriestammer undersøges for deres evne til at danne toksin i et laboratoriemedie forud for podning af råvarer.

Det emetiske toksin (cereulide) produceret af B. cereus analyseres ved hjælp af HPLC-MS-MS efter ISO-metode 18465:2017. Metoden er under indkøring og optimering. Metodeoptimeringen bliver gennemført på kødprodukter tilsat cerulide, samt på agarplader med kraftig vækst (tæppevækst) af 4 udvalgte B. cereus stammer.

Når metoden er indkørt i laboratorierne, opstartes produktionen af de tørrede kødprodukter i DMRI’s pilot plant. Saltning og podning af råvarer med B. cereus og S. aureus forventes igangsat i Q2 2020.