VANDPLUS - sØnæs

Lars  Jørgensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 34 45.

Sønæs

VANDPLUS - sØnæs

Viborg Forsyning er i gang med at separatkloakere byen, og der var behov for at rense det fraseparerede regnvand for bl.a. fosfor og kvælstof, inden det ledes ud i Søndersø, øst for sØnæs.

Samtidig var der store problemer med overbelastning af det eksisterende fællessystem, og den lavtliggende bebyggelse omkring sØnæs kunne få en større beskyttelse mod skybrud ved at bygge et regnvandsbassin.

Der var planlagt et rensebassin på et gammelt moseområde. Det gamle moseområde havde fungeret som boldbaner for en lokal klub. Området var sumpet og boldbanerne dårlige.

Tanken bag sØnæs er et klimaprojekt, der samtænker en rekreativ park med anlæg til rensning og magasinering af store mængder regnvand under skybrud.

Resultatet skulle være anlæg af en bypark med stor rekreativ værdi i kombination med et teknisk anlæg. sØnæs viser, at klimatilpasning ikke alene kan rumme en vigtig dobbeltfunktion, men tillige en trippelfunktion, hvor der udover regnvandshåndtering og rekreative funktioner indtænkes vandrensning for fosfor og kvælstof før udledning til Søndersø.

Læs mere

Fakta

Adresse: Gl. Århusvej 57, 8800 Viborg

Bygherre: Viborg Kommune & Energi Viborg Vand

Ingeniør: Orbicon. Landskabsarkitekt: Møller & Grønborg

Entreprenør: Svend E. Madsen.

Anlagt i 2015. Kan håndtere 48.500 m3 vand.