Vision til kødkontrol - plucks- og tarmsæt

Ole  Ryding

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 15 66.

kamera

Vision til kødkontrol - plucks- og tarmsæt

2024

Målene med AP2 er at

  • Udvikle system til prototypeniveau inklusive brugerinterface og kommunikationsløsning til slagteriet og relevant personale.
  • Validere systemets evne til at detektere, at der mangler organer.
  • Udvikle og teste algoritme til at detektere fx leverpletter.
  • Generere data til at understøtte accept af udstyr til automatisk veterinærkontrol hos myndighederne.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2024

Det vigtigste nye output er, at

•Model er blevet udbygget således, at større præcision mht. detektion af manglende nyrer er opnået. Det er konstateret, at der er behov for yderligere en kameravinkel, da nyre kan sidde i blind vinkel.

•Udvikle model, som kan detektere om en manglende nyre evt. ligger i den tilhørende tarmbakke, så der ikke alarmeres unødigt.

•Lamper og kamerahuse er stadig utætte på trods af, at der er brugt en del energi på at få dem gjort tætte.  Der skal findes en løsning.

Den næste store aktivitet i projektet er, at

•Opsætte endnu et kamera, således at plucks bliver dækket fra 3 sider

•Modificere kamerahuse og lamper, således at der ikke trænger vand ind i husene

•Sammensætte de 3 billeder, så der opnås et billede, som dækker hele vejen rundt

•Gentræne modeller på de nye billeder

•Sammenkoble grisens hængejerns-ID med billeder af organer

 

2023

Målene med AP2 er at

  • Udvikle og opstille et visionudstyr på værtsslagteri, der er egnet til kontrol af plucks- og tarmsæt.
  • Udvikle algoritmer til registrering af relevante slagteribemærkninger på plucks- og tarmsæt såsom forureninger, betændelse i lunger og hjertesæk, leverpletter, infektion m.m.
  • Teste systemets funktionalitet.

Projektstatus 4. kvartal 2023

De vigtigste nye output er, at:

•Der nu er bygget 2 AI-modeller til plucks, som på baggrund af de to kameravinkler/billeder dels kvalificerer hvilke dele, de to billeder har fanget. (Tre muligheder: 1) Hjerte-lunge-sæt, 2) Lever-nyrer-sæt, 3) Alt), og dels undersøger antallet af nyrer, som kan tælles i sæt 2 eller sæt 3.

•På det første træningssæt med 3400 billeder opnås en pålidelig detektion i 93% af billederne.

•Kamera og lys er reetableret, således at der igen optages billeder af tarmbakken.

De næste store aktiviteter i projektet er at:

•Udbygge model således, at større præcision mht. detektion af manglende nyrer opnås

•Undersøge hvorledes data kan bringes i anvendelse på linjen

•Sammenkoble grisens hængejerns-ID med billeder af organer

•Undersøge om manglende nyrer evt. ligger i den tilhørende tarmbakke, så der ikke alarmeres unødigt til båndløber, som skal finde manglende nyrer, således at den komplette slagtekrop kan vurderes mht. fødevareegnethed på båndkontrollen.

agf

Projektstatus 3. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at

• Der nu er etableret forbindelse til de to kameraer, som opsamler billeder af plucks

• Annotering af organer er startet for at kunne bygge en AI-model som kan afgøre, om specifikke organer er tilstede, eller om de mangler i pluckssættet.

• Kamera over tarmbakke er desværre afbrudt pga. indtrængning af vand i kamerahuset. Nyt kamera og objektiv skal opsættes

Den næste store aktivitet i projektet er at

• Få bygget en AI-model som vil kunne afgøre, om begge nyrer er repræsenteret i pluckssættet. • Få genetableret kamera og billedopsamling over tarmbakkerne.

Projektstatus 2. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at lamper og kameraer er genopsat, og at der er indsamlet billeder af tarmbakke og plucks fra det ene kamera, via stand-alone PC kortvarigt placeret ved opstillingen. 

Der er endvidere etableret forbindelse mellem kamera og server, så der nu kan indsamles billeder på server. Desværre er der stadig elektriske problemer, og vi har aktuelt kun forbindelse til et af de tre kameraer. Der er mistanke om en kabelfejl.

Forberedende arbejde mht. at kunne annotere billeder er foretaget, således at vi hurtigt kan komme i gang med at anvende billederne, når forbindelserne er på plads.

Den næste store aktivitet i projektet er at få rettet diverse elektriske fejl, så at vi kan indsamle billeder fra alle 3 kameraer. På de indsamlede billeder skal de forskellige organer annoteres, så der kan udvikles en algoritme til at identificere og isolere de forskellige organer. Når organerne er identificeret, tjekkes der i første omgang for, om alle organerne er der, eller om båndløber skal informeres, så et manglende organ kan blive lokaliseret.

pluck2

Projektstatus 1. kvartal 2023

Det vigtigste nye output er, at der arbejdes med at få etableret en serverløsning til eksekvering af softwaren, da værtsslagteriet ikke ønsker en dedikeret stand-alone PC. Kameraerne kræver dedikerede højhastigheds virtuelle netværksporte på serveren, og senere vil der skulle bruges grafikkortressourcer for at kunne eksekvere koden hurtig nok.

Senest er det konstateret, at de  monterede lamper og kameraer desværre ikke har været monteret korrekt. Der er derfor trængt vand ind i kamera- og lampehuse. Alle husene er blevet afmonteret og er nu ved at blive kontrolleret, da det er sandsynligt, at nogle af enhederne kan have taget skade.

Den næste store aktivitet i projektet er at få reetableret opstillingen, så vi langt om længe kan komme i gang med at optage referencebilleder til algoritmeudvikling. På de indsamlede billeder skal de forskellige organer annoteres, så der kan udvikles en algoritme, der kan identificere og isolere de forskellige organer. Når organerne er identificeret, tjekkes der for, om alle organerne er der, og om specifikke organer er sygdomsramte.

2022

Formålet med projektet er at fremme lønsomheden på svineslagterierne ved at ensarte, effektivisere og semi-/fuldautomatisere kødkontrollen samt ved at reducere risikoen for oversete bemærkninger.

Projektstatus 4. kvartal 2022

Det vigtigste nye output er, at visionudstyret er hængt op på værtsslagteriet. Udstyret er placeret så tidligt på båndet, at det, foruden at detektere lungebetændelse (akut og kronisk) og kronisk bughindebetændelse, også er muligt at detektere manglende organer med god varsel til båndkontrollen.

Den næste store aktivitet i projektet er at optage nok referencebilleder til algoritmeudvikling. Dernæst skal der udarbejdes en metodefaserapport.

tarm2

 

aplu