Restprodukternes revival - 2016

Anne Christine Steenkjær Hastrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 02.

Flying Fertilizers

Restprodukternes revival - 2016

25 KEA-studerende (Københavns Erhvervs Akademi) har på kurset Biomimicry in Material Design arbejdet med restprodukter fra fødevareproduktion og byggeri. Materialer, som de fleste mennesker nok ville betragte som affald, har potentiale, det viste 3 ugers eksperimenter i Material Design Lab med al tydelighed.

Tagrør fra udtjente stråtage, uld fra slagtefår, æggeskaller fra ægproducent og æblepulp fra ciderproduktion – alle restprodukter, der i dag bliver kørt på et forbrændingsanlæg eller ud på markerne. Men kan der være en fed fidus i sætte bremsen i og tænke på dem som en ressource, der kan indgå som et centralt materiale i nye innovative produkter? Ja, lyder svaret fra leder af Material Design Lab Mette Bak Andersen.

”Vi har helt bevidst valgt at lade de studerende arbejde med materialer, som bl.a. er udvalgt i samarbejde med Teknologisk Institut og som opfylder flere kriterier for, at vi i Material Design Lab finder dem interessante. Dels har materialerne den helt store gevinst, at de er bæredygtige i den forstand, at de er let nedbrydelige i naturen, dels er de en ressource som få i dag anvender til design af produkter og så vil vi gerne blive klogere på hvilke egenskaber de har og hvilken fremtidig brug de kan tænkes at indgå i.”

Restprodukter i nye designs
3 ugers intensivt arbejde med materialeforståelse på kurset ´Material driven design´ er netop overstået og 25 KEA studerende har givet den fuld gas i Material Design Lab. Alle kursisterne har arbejdet med 5 forskellige restprodukter: Tagrør, uld, æblepulp, hampefibre og æggeskaller. Ideen med at arbejde med æggeskallerne er kommet i stand gennem samarbejdet med Teknologisk Institut i Taastrup, hvor en producent, har henvendt sig for sparring omkring udnyttelsen af restproduktet.

Faglig leder Anne Christine Steenkjær Hastrup fra Teknologisk Institut siger:
”Det er spændende at se på nye muligheder i forhold til en ressource som f.eks. æggeskaller, som vi alle kender og ofte er i berøring med, men som de færreste nok ikke har overvejet ud fra et design- og produktmæssigt perspektiv.”

Flying Fertilizers

Nytænkning af traditionelle lerduer
En håndfuld studerende valgte netop at fokusere på æggeskallerne som grundmaterialet i deres endelige materiale eller egentlige produkt. Løsningerne spænder bredt fra en bionedbrydelig urtepotte, et materiale med cementlignende egenskaber og en ”flying fertilizer”- en nytænkning af den traditionelle lerdue bestående af nyt æggeskals-holdigt materiale.

”Jeg synes, ”flying fertilizer”-lerdue-projektet er super interessant. Der er både bæredygtighedsperspektivet omkring materiale forbrug til traditionelle lerduer i forhold til ´æggeduer´ og nedbrydelighed i naturen efterfølgende. Så det er bestemt værd at undersøge, om det er muligt at skabe et forretningsmæssigt potentiale,” fortæller Anne Christine Steenkjær Hastrup.

Fingrene i materialet
Et centralt omdrejningspunkt i arbejdet og undervisningen i Material Design Lab er, at de studerende mærker og arbejder med at forstå materialets udtryk og egenskaber – i ordenes helt bogstavelige forstand. En række oplæg og øvelser giver de studerende værktøjer og mod på at kaste sig ud i arbejdet med at lære helt nye og alternative materialer at kende. Mette Bak-Andersen, leder af Material Design Lab forklarer:

”Kurset er metodisk bygget op omkring Material Driven Design, det vil sige en design proces, hvor undersøgelse, udvikling og design af materialet har en central rolle i forhold til udformningen af det endelige produkt. Den måde at arbejde på giver de studerende en væsentlig forståelse for bæredygtig produktion og brug af alternative materialer.”

Find flere billeder fra kurset ”Biomimicy in Material Design” på Instagram #materialdesignlab