Robust maritim sensor til kontinuerlig måling af partikeludledning

Naja  Villadsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 43.

Foto af skib ifm projekt om robust sensor

Robust maritim sensor til kontinuerlig måling af partikeludledning

Partikeludledning fra skibe har et stort både klimamæssigt og sundhedsmæssigt aftryk. Derfor er udvikling af robust måleteknologi et vigtigt skridt for effektivt at reducere de klima- og sundhedsskadelige partikeludledninger.

Projektets formål er at udvikle en innovativ, robust og kosteffektiv partikelsensor, som er specialudviklet til måling i røggas på skibe – et kundeefterspurgt produkt, som ikke findes på markedet i dag. Sensoren skal leve op til de strenge krav, som stilles til havs, og det er ambitionen, at sensoren i realtid kan monitorere den samlede udledning af partikelmasse (PM), herunder sod (black carbon), aske, salte og organiske forbindelser. Grundet den klima- og miljøpolitiske dagsorden introduceres i disse år en lang række nye brændstoffer og blends på markedet, hvis reelle partikelemissioner er dårligt belyste. Samtidig mangler der viden om effekt og optimering af ny maritim teknologi og nye tiltag, herunder partikelfiltre og scrubbere.

Projektet, der er støttet af Miljøstyrelsen, er et samarbejdsprojekt mellem Green Instruments, MOL Chemical Tankers, Danske Maritime og Teknologisk Institut. 

"Vores mål i projektet er at udvikle en banebrydende in-situ-løsning til realtidsmåling af PM-emissioner i skibsrøg", siger Morten Køcks, sektionsleder ved Teknologisk Institut. "Teknologien kan give et dybere indblik i de partikulære emissioner og dokumentere effekt af forskellige tiltag ombord samt nye brændstoftyper. Det muliggør så også emissionsopgørelser og rapportering af udledningerne, hvilket forventeligt vil blive et krav i fremtiden for at kunne dokumentere klima- og miljøaftryk”.

Stort behov for at reducere emissioner fra skibe

Partikeludledning fra skibe har et stort både klimamæssigt og sundhedsmæssigt aftryk. Black carbon-fraktionen har et veldokumenteret klimaaftryk med 3.000 gange så kraftig påvirkning som CO2. Samtidig er eksponering overfor partikler i høj grad sundhedsskadeligt for mennesker, og partikelforurening medfører hvert år knap ½ mio. for tidlige dødsfald i EU, hvoraf skibstrafikken forårsager ca. 10 % (2019).

Der forventes, at der indføres regulering af skibsfartens partikeludledning i løbet af de kommende år. Men selv uden regulering på området er der et stort marked, idet rederne gradvist har større fokus på miljøaftryk, image og compliance. Samtidig er der en stor interesse fra maritime udstyrsproducenter, som arbejder målrettet med teknologi til partikelreduktion, og som efterspørger robuste monitoreringsløsninger. Med målinger og data undgår organisationerne at navigere i blinde og kan derfor træffe mere kvalificerede beslutninger. 

Projektet er en videreudvikling af projektet "Black carbon sensor til kontinuerlig måling på skibe", hvor omfattende testkampagner i både laboratorier og i maritime miljøer blev gennemført for at teste en nyudviklet sensor til at måle black carbon fra skibe i realtid. Konsortiet ser nu et stort potentiale for at videreudvikle teknologien herfra til en samlet monitorering af partikeludledningen, herunder med differentieret måling af partikelstørrelse, hvilket kræver et særskilt udviklingsarbejde. Vigtige udviklingstrin vil især dreje sig om validering, sporbarhed og kalibrering, hvilket tilføjer produktet unikke egenskaber, som adskiller sig fra konkurrerende produkter. I første del af projektet identificeres således de måletekniske samt maritime behovskrav, så det sikres, at måleteknologien fungerer i praksis. Herefter udvikles og sammensættes optiske og mekaniske komponenter i laboratoriet og demonstreres endeligt på et skib for at dokumentere ydeevnen.

 

FAKTA OM PROJEKTET

Projektets titel

Robust maritim sensor til kontinuerlig måling af partikeludledning

Projektperiode

 Oktober 2023 – Oktober 2025

Projekttype

Miljøministeriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)

Projektsum

5,5 mio. DKK

Formål

Udvikle en kosteffektiv, kontinuerligt målende sensor, som er specialudviklet til brug på skibe

Partnere

Green Instruments

Teknologisk Institut

Danske Maritime

MOL Chemical Tankers

Understøttede verdensmål

Verdensmål 3, Sundhed og trivsel   Verdensmål 13 - klimaindsats