Specialiseret viden om byggetekniske kompetencer indtager fagskolerne

Thor  Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 68.

Specialiseret viden om byggetekniske kompetencer indtager fagskolerne

Et pilotprojekt med Teknologisk Institut, Aarhus Tech, Erhvervsakademi Aarhus samt VIA University College i Horsens har i 2012 arbejdet målrettet med at opgradere byggetekniske kompetencer blandt studerende og undervisere på fagskolerne.

Pilotprojekt er iværksat, fordi der gennem længere tid har været efterspørgsel efter ny og specialiseret viden omkring byggetekniske løsninger fra fagskoler, der beskæftiger sig med byggeri. Fagskolerne har følt et væsentligt behov for at give både studerende og undervisere en mere effektiv adgang til denne specialviden, og den mulighed har de fået i projektet ”Opgradering af byggetekniske kompetencer”, finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Projektleder, Thea Bech-Petersen, konsulent i Murværk på Teknologisk Institut, har gennem projektet oplevet et stort engagement fra både undervisere og studerende. Hun mener, at det er vigtigt at give de studerende den rigtige og ikke mindst nyeste viden, så de er med helt fremme, når de kommer ud i den virkelige verden.

En af de erfarne personer inden for byggeskadessager på Teknologisk Institut, Jørgen Nymark Klavsen, siger: ”Vi har stadig en udfordring i branchen, når det gælder fejl og mangler i byggeri. Det er oplagt at starte med at implementere den nyeste viden om korrekt udførelse og kendskab til nye materialer og teknikker, allerede på skolebænken. Det, tror jeg, kan være med til at reducere de fejl og mangler, vi ser i forbindelse med byggeri”.

Som en del af en undervisningssituation afprøves vind- og vandtæthed af et murfelt i laboratoriet, hvor forskellige vejrligssituationer kan simuleres.
Som en del af en undervisningssituation afprøves vind- og vandtæthed af et murfelt i laboratoriet, hvor forskellige vejrligssituationer kan simuleres.

Klimaskærm og skærpede energikrav i fokus
Fagområdet for pilotprojektet omfatter byggetekniske kompetencer med særligt fokus på klimaskærmen og de skærpede energikrav i BR2015 og BR2020, samt energirenovering af klimaskærmen.

”I projektet har vi overført viden ved at skabe nye undervisningsmaterialer baseret på Teknologisk Instituts faglige ekspertise og den praktiske erfaring, vi har opnået i forbindelse med udviklingsprojekter, prøvninger og besigtigelsesopgaver inden for byggeri”, forklarer Thea Bech-Petersen.

Det udarbejdede materiale omfatter blandt andet undervisningsmateriale i traditionel form (tekst og billeder), gæsteundervisning af studerende, udført af Teknologisk Instituts eksperter samt prøveopmuringer og test i Instituttets laboratorier. Både gæsteundervisning og prøveopmuringer er filmet, og de studerende har selv deltaget i prøveopmuringerne. Pilotprojektet inkluderer også efteruddannelse af undervisere på fagskolerne og selvfølgelig videndeling.

”Et helt afgørende element i projektet har været at udbrede relevant og aktuel viden”, forklarer Thea Bech-Petersen og fortæller, at denne del især er opfyldt ved at gøre de videofilmede undervisningsforløb tilgængelige for studerende, lærere og håndværkere.

At projektet har ramt et behov og en interesse, vidner de særdeles positive tilbagemeldinger fra bl.a. studerende og faglærere i løbet af projektet om.

”Vi har været overordentligt glade for at deltage i pilotprojektet”, udtaler Per Christensen fra VIA University College i Horsens, som i projektet har været aktiv med at filme og publicere forelæsninger afholdt af Teknologisk Institut. Han fortæller, at selv om målgruppen har været byggefagene, så har præsentationerne også været utroligt populære på de videregående uddannelser. Fremmødet har været meget stort ved de forelæsninger, hvor f.eks. bygningskonstruktørstuderende var indbudt.

”Teknologisk Institut spiller en vigtig rolle i forhold til videndeling generelt, og i dette projekt har vi haft mulighed for at gøre den nyeste viden let tilgængelig, idet de publicerede materialer er lagt på åbne portaler. Og materialet har været efterspurgt. Jeg synes, vi tager mange vigtige erfaringer med fra dette og håber, vi kan etablere et fortsat samarbejde”, slutter Per Christensen.

Via universitetscenter i Horsens har videofilmet og delt projektoptagelserne via OpenCourseWare på platformen http://openviauc.dk/index.php/


Billedet øverst viser en elev fra murerafdelingen på Aarhus Tech, der er i gang med at opføre murfelter med forskellige typer mørtel.